Posamezni elementi datuma v Excelu

Kot smo že spoznali, vidi Excel datume kot naravna števila. Vprašanje, ki se pojavlja pa je, kako iz nekega datuma izluščiti leto, mesec ali dan?

Rešitvi tega problema so v Excel vgrajene tri funkcije YEAR (vrne leto), MONTH (vrne mesec) in DAY (vrne dan). Vsaka izmed funkcij sprejme en sam parameter in to je seveda datum za katerega nas določen element zanima.

Če imamo torej v Excelu v celici D1 zapisan datum (12.3.2010), potem nam funkcije vrnejo sledeče:

=YEAR(D1)   == 2010
=MONTH(D1)  == 3
=DAY(D1)    == 12

Kaj pa kadar želimo iz posameznih elementov sestaviti datum?

Seveda ima Excel tudi za to, dokaj splošno zahtevo, ustrezno funkcijo in to je funkcija DATE. Funkcija sprejme tri parametre in to so seveda leto, mesec in dan. Pozor, prvi parameter funkcije je leto, drugi mesec in tretji dan – torej ravno obratno, kot sicer datum zapišemo mi.

=DATE(2010; 3; 12) == 12.3.2010

PS: Imena funkcij so seveda angleške besede za posamezne elemente: day – dan, month – mesec, year – leto, date – datum!

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.