Seštevanje samo negativnih ~ pozitivnih vrednosti…

Rešitev ponuja funkcija SUMIF, ki jo lahko uporabite vedno, kadar želite seštevati glede na nek kriterij…

=SUMIF(območje1; kriterij; območje2)

Kot vidite sprejme funkcija tri parametre. Prvi parameter je območje nad katerim želite testirati kriterij, drugi parameter je kriterij, tretji parameter pa je seveda območje, ki ga želite sešteti.

PS: Bodite pozorni na tretji primer, kjer sta območji različni, saj Celje iščemo po prvem, seštevamo pa po drugem!

Tags: , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.