Napredno iskanje in zamenjevanje v Word-u III

Pri naprednem iskanju smo sedaj prišli do točke, ko je potrebno zagristi v kislo jabolko in si resnično ogledati kaj naprednega :). O resnično »naprednem« iskanju v Wordu lahko govorimo tedaj, ko uporabljamo nadomestne vzorce.

Nadomestni vzorci

O nadomestnih vzorcih govorimo tedaj, ko ne želimo iskati točno določene besede oz. besedne zveze, temveč zapišemo nek vzorec in Word-u zaukažemo naj najde tekst, ki ustreza temu vzorcu. Primer je recimo, ko želite poiskati vse števila v nekem tekstu…

Kako naj najdemo vsa števila, saj ne moremo zapisati vseh števil in najprej iskati enice in potem dvojke, pa trojke… Potrebno je  zaukazati Wordu naj poišče vse besede v katerih so zapisane samo cifre in to je to, to je že vzorec!

Da bi v Wordu lahko uporabili nadomestne vzorce morate to opcijo posebej obkljukati v obrazcu za iskanje, kot je prikazano na sliki…

Iskanje z nadomestnimi vzorci je enakovredno navadnemu iskanju, le da lahko v iskalnem nizu uporabite posebne znake in ko Word naleti na poseben znak, ga kot takšnega tudi obravnava in zato išče na drugačen način!

Tabela posebnih znakov pri uporabi nadomestnih vzorcev

? poljuben znak
* več poljubnih znakov
< začetek besede
> konec besede
[] eden izmed znakov, ki so našteti med oglatima oklepajema
[x-y] poljuben znak, ki se v abecedi nahaja med znakoma x in y
[!x-y] poljuben znak, ki se v abecedi ne nahaja med znakoma x in y
{x} natančno x pojavitev prejšnjega znak
{x,} najmanj x pojavitev prejšnjega znaka
{x,y} med x in y pojavitvami prejšnjega znaka
@ eno ali več pojavljanj prejšnjega znaka

Primeri iskanj

Med primeeri iskanj se bom osredotočil samo na cifre, saj je tako lažje ponazoriti pomen posameznih posebnih znakov, kajti cifre medsebojni nimajo pomena, če pa bi si za primeri izbral iskanje po besedilu pa bi se moral spomniti kar veliko podobnih besed.

Če npr. zapišemo iskalni niz ‘?ir’ bi Word našel tako besed ‘sir’ kot ‘mir’… Lažje pa če postavim primer ‘1?3’ in zapišem da Word najde ‘113’ in ‘123’ in ‘133’… in seveda tudi ‘1a3’ ali ‘1 3’… Pa sej razumete 🙂

Torej primeri:

'?1'    -> najde: ' 1', '11', '21', 'a1'...
'1*2'    -> najde: '1 2', '1mama2'...
'ba>'    -> najde vse besede, ki se končajo z 'ba'
'1[2,3,4]5' -> najde števila 125, 135 ali 145
'1[1-9]5'  -> najde 115, 125, 135.. 195
'<1{3,5}8' -> najde vsa števila, ki imajo na začetku 3 do 5 enic, ki jim sledi osmica

Napredno iskanje in zamenjevanje v Word-u II

Po krajšem avtomobilističnem premoru, je čas da nadaljujem s podrobnejšim opisom naprednih opcij iskanja in zamenjavanja v Wordu.

Posebni znaki

V današnjem blogu bom zatorej opisal kako v Word-u najti posebne znake. A preden si ogledamo iskanje »posebnih znakov« je mogoče dobro da razčistimo, kaj posebni zanki sploh so.

Word si namreč nekako mora označiti kdaj in kje ste vi pritisnili ENTER ali TAB ali kaj podobnega in to si zapomni kot poseben znak, ki v tekstu seveda ni viden (neposredno), razen če ne zahtevate drugače. Wordu lahko namreč zaukažete naj prikaže posebne znake in ob urejanju je to vsekakor dobrodošlo.

Prikaz posebnih znakov

Prikaz posebnih znakov je otročje lahek, saj morate v orodni vrstici (W2003) oz. v traku (W2007 in 2010) klikniti ustrezno ikono in Word vam bo prikazal posebne znake.
Kot rečeno je ikona v vseh primerih enaka () in v W2003 jo najdete v orodni vrstici Standard (bolj na desni strani), v W2007 in W2010 pa jo najdete na traku Osnovno v oddelku Odstavek.

Iskanje posebnih znakov

V oknu iskanja kliknite gumb ‘Več >>>’ in okno se razširi tako, da je spodaj viden gumb ‘Posebno’, ki odpre hitri meni s prikazom posebnih znakov. Iz menija izberite želeni znak in to je vse. Ob pritisku na gumb ‘Najdi’ bo Word po aktivnem dokumentu poiskal ustrezen znak.

Napredno iskanje in zamenjevanje v Word-u I

Ob urejanju diplomskih nalog se velikokrat srečam s problemom »zlorabljanja presledkov«. O »zlorabi« presledkov govorim tedaj, ko uporabniki, da bi del teksta zamaknili desno, pač uporabljajo presledke.

Seveda je to jalovo početje, kajti ob pisanju večinoma uporabljamo pisave, katerih posamezni znaki niso enako široki. A uporabniki padejo v še večjo godljo, saj Word presledke uporablja za poravnavo teksta in potem so nekateri presledki bolj široki od drugih… Tako se teksta ne da lepo urediti!

Če torej želimo v Wordu poravnati tekst znotraj odstavka imamo dve možnosti

 1. Ali uporabimo tabelo in je besedilo avtomatično poravnano po stolpcih
 2. Ali uporabimo tabulatorje in je besedilo poravnano po tabulatorjih

Tipičen primer je recimo izdelava kazala. Seveda Word avtomatično izdela kazalo in v tem avtomatičnem kazalo so tudi oznake vseh strani poravnane lepo desno (seveda z uporabo tabulatorja!).

Večkrat torej naletim na problem, ko je potrebno več presledkov skupaj spremeniti v tabulatorje… Naloga je torej da v nekem poljubnem tekstu vse odseke, kjer sta vsaj dva ali več presledkov skupaj zamenjamo s tabulatorji.

Prvi podproblem: Kako najti del besedila, kjer sta skupaj vsaj dva presledka?

Če v Wordu izberemo opcijo iskanja in v vnosno polje zapišemo presledek nam bo Word našel prvi presledek. Ko pritisnemo naprej nam bo našel drugega… Če v iskalno polje vnesemo pet presledkov po pač našle (če obstaja) pozicijo, kjer je pet presledkov skupaj…

Če pa želimo najti vse elemente, kjer sta skupaj vsaj dva presledka, pa je potrebno poseči po nadomestnih vzorcih. Nekaj si o nadomestnih vzorcih lahko preberete tudi ob opisu mDodatkov, saj slednji tudi v Excel prinašajo možnost uporabe nadomestnih vzorcev, ki jih Excel sicer ne pozna!

Če želimo v Wordu iskati po nadomestnih vzorcih moramo to označiti, tako kot je prikazano na slikah. Najprej moramo v oknu za iskanje (do njega najhitreje pridemo s kombinacijo CTRL+F) izbrati gumb ‘Več >>>’, ki okno razširi.

Nato pa moramo na razširjenem oknu izbrati opcijo ‘Uporabi nadomestne vzorce’, kar se odraža tudi tako, da to Word vpiše pod vnosno polje na vrhu okna (podčrtano z rdečo).


Dobro; po nadomestnih vzorcih sedaj lahko iščemo! Sedaj nas čaka še, da v vnosno polje vpišemo ustrezen nadomestni vzorec, ki bo poiskal vse elemente, kjer sta skupaj dva ali več presledkov. Nadomestni vzorec, ki to najde je zapisan spodaj:

POZOR: Namesto besedice (presledek) morate vpisati presledek!

(presledek){2;}

Drugi problem: Tisto, kar smo našli zamenjati s tabulatorjem!

Ob nadomestnih vzorcih pozna Word tudi posebne znake, kot so tabulator, prelom vrstice, prelom strani ipd. Obstajati torej mora način, da lahko mi takšne znake najdemo oz. zamenjamo. V oknu za iskanje /zamenjavanje obstaja tudi gumb ‘Posebno’, ki izpiše takšne znake oz. odpre majhno izbiro, kjer te znake vstavimo. Iz tega okna izberemo opcijo Tabulator

Rešitev

Ko to naredimo imamo izgled okna takšen, kot je prikazan spodaj:

To je vse! Če sedaj izberemo opcijo ‘Zamenjaj vse’, bo Word vse elemente, kjer sta skupaj vsaj dva presledka zamenjal s tabulatorji.

Variacija nasveta: Mnogokrat pa želite preprosto vse kjer je skupaj preveč presledkov zamenjati z enim samim presledkom… No v tem primeru v polja ‘Zamenjaj z’ vpišete namesto ‘^t’ en sam samcat presledek 🙂

Naslednjič pa vam bom podrobneje predstavil še druge zanimive in uporabne možnosti nadomestnih vzorcev…