Tabulatorji II

Zadnjič smo spoznali osnovni namen tabulatorjev, danes pa si bomo ogledali še tri dodatne vrste tabulatorjev, ki vam v poslovnem svetu dostikrat lahko pomagajo.

Današnja tematika je tako praktična, da si bomo vse ogledali direktno na primerih. Izhajali bomo iz preprostega seznama živil s cenami. Med nazivom izdelka in ceno smo že vstavili tabulator in dobili sledeč izgled:

Če sedaj dvokliknete  po oznaki tabulatorja (obkrožen z rdečo), se nam odpre novo okno, kjer lahko tabulatorje natančno postavljamo:

Kot je vidno na sliki, imamo trenutno definiran en tabulator, ki se nahaja na 2,54 centimetrih (PS: to je ravno en inch, kar pa nima nobene zveze oz. je čisto nepomembno). To je levi tabulator in nima vodline črte.

Če namesto levega izberemo sredinski tabulator…

…se nam vse cene poravnajo po sredini (to seveda v tem konkretnem primeru nima nobenega smisla).

Če pa v oknu izberemo decimalno poravnavo pa je vse skupaj že precej bolj smiselno, saj so vse cene takoj lepo poravnane po decimalni vejici:

Če cene oblikujemo še »z manjkajočimi« ničlami, pa sploh dobilo lep izgled:

Lahko pa naredimo še nekaj boljšega in pri tabulatorju zaukažemo še vodilne pike, pa se nam skozi celoten prazen prostor (torej skozi prostor) tabulatorja lepo izrišejo pikice.

Še dve povsem praktični uporabi

Podpis v poslovnem pismu:

Večina poslovnih pisem se konča s krajem in datumom na levi strani, ter podpisnikom na desni strani. Večina ljudi na žalost ta problem spet rešuje z uporabo presledkov, nekateri »naprednejši« z uporabo tabel (tabela z dvema celicama, v levi sta kraj in datum, v desni pa podpisnik, ki je poravnan desno)..

Redko kdo pa uporabi najtrivijalnejšo, najhitrejši in zato seveda najboljšo pot. Med kraj in podpisnika vstavite desno poravnani tabulator in tabulator postavite na rob lista…. TO JE VSE!


Anketa:

Mnoge ankete so izdelane tako, da mora izpolnjevalec pač vpisati še nek tekst, kar stori z vpisom teksta na pripravljeno črto… In spet večina ljudi črte riše z vnosom 30 podčrtajev ali še kakšnimi bolj »domiselnimi« tehnikami; vse kar pa je potrebno storiti pa je vpisati vprašanje in pritisniti tabulator, pred katerim zaukažemo, naj se vidi črta:


Tabulatorji

V nekaj nadaljnjih prispevkih bom govoril o tabulatorjih, saj opažem, da se uporabniki sploh ne zavedate kako uporabni so tabulatorji in kako zelo preprosto jih je uporabljati.

Kaj so tabulatorji

Še v času elektronskih pisalnih strojev je na tipkovnici obstajala posebna tipka (tipka TAB, ki je seveda od tedaj dalje tudi na računalniških tipkovnicah), ki je list premaknila na naslednje mesto, katerega pozicija je bila deljiva z 8. Ok; tole je malo težko razumeti, a ideja je preprosto v tem da se je s tipko TAB uporabnik lahko premikal med sledečimi pozicijami 8, 16, 24… Kot lahko sklepate pa je bilo to zamišljeno za lažjo izdelavo tabel.

No; boljši stroji so imeli potem tudi nastavljiv razmik tabulatorjev, kar pa za nas sploh ni več pomembno. V času računalnikov pač seveda pričakujemo, da bo funkcionalnost ohranjena oz. celo nadgrajena… in res je tako!

Tako lahko v Wordu preprosto z miško določamo, kje se bodo nahajali tabulatorji in kar je še posebej uporabno(!), z miško jih lahko preprosto premikamo po ravnilu in s tem seveda ustrezno premikamo tudi besedilo.

Primer uporabe

V vseh sličicah spodaj je v Wordu izbran prikaz vseh znakov in zato so presledki videti kot majhne pikice, tabulatorji kot puščice in znak za novo vrstico kot narobe obrnjena črka P.

Za začetek torej vzemimo dokaj klasičen primer, kjer želimo zapisati osebe, ki so pri nekem poslu pač sodelovale. Izgled je pač klasičen, kjer je na levi strani zapisana funkcija, na desni strani pa oseba, ki to funkcijo opravlja.

Večina uporabnikov to težavo rešuje z uporabo presledkov, kar je seveda povsem napačno iz mnogih razlogov in če omenim vsaj dva:

  • črke so neproporcionalno široke in zato s presledki besedila nikoli ne morete lepo (čisto) poravnati
  • če je potrebno (zaradi prostora) vsa imena prestaviti bolj desno je potrebno v vsaki vrstico dodati nekaj presledkov

Naprednejši uporabniki ta problem rešujejo s tabelami, kjer v prvo kolono zapišejo funkcijo, v drugo kolono pa osebo. To je povsem pravilna rešitev, ki dajte tudi lepe in pravilne rezultate a tabele o v tem primeru povsem odveč in jih ne potrebujemo.

Primer oblike, kjer so uporabljeni presledki:

Zamenjajmo vse odvečne presledke s tabulatorjem in dobimo uporabnejšo rešitev, ki pa (samo za kratek čas!) izgleda neurejena, saj Wordu nismo povedali, kje želimo imeti tabulator postavljen:

Zatorej označimo celoten tekst in z miško enkrat kliknemo na ravnilo, ter s tem postavimo tabulator. Seveda se lepo in takoj poravna celoten tekst (OPOMBA: Tekst je očrnjen, ker je izbran v celoti in zato postavitev tabulatorja velja za VSE vrstice!):

S tem pa smo pridobili še eno veliko prednost, če namreč tabulator premaknemo, s tem premikamo tudi tekst.

Ob premiku tabulatorja pa velja opomnik, da morate označiti vse vrstice katerih tabulator prestavljate, saj sicer prestavite tabulator samo za vrstico v kateri se nahaja kazalec, kakor je vidno na spodnji sliki:

Naslednjič pa bom spregovoril še o drugih vrstah tabulatorjev, saj znajo tabulatorji poravnati tekst levo, desno, na sredino…. ali pa celo po decimalnih vejicah!

Instalacija Pisarne 2010

Pisarna 2010 obstaja tako v 32bitni, kot tudi v 64bitni različici. Seveda sem si želel na moja 64bitna Okna 7 postaviti 64različico, a glej ga zlomka. Naletel sem na majhno prepreko.

Zanimivost 1: Na 64 bitnih Oknih ne moreta hkrati teči 64bitna Pisarna 2010 in 32bitna Pisarna 2007.

Ker verzijo 2007 krvavo potrebujem (tudi zato, da vam lahko pomagam ob problemih) si torej nisem mogel privoščiti deinstalacije in tako imam sedaj na računalniku 32biti različici 2007 in 2010. Vse teče OK, le Word včasih misli, da se je prvič zagnal. Nisem še uspel ugotoviti od kot mu te ideje

Sicer pa bi ob instalaciji, ki poteka hitro in brez zapletov, opozoril še na eno zanimivost:

Zanimivost 2: Ob instalaciji se moramo odločiti ali bo Pisarna naše podatke na disk zapisovala v MS formatu ali pa v Odprtem formatu, ki ga razumejo tudi nekateri drugi programi.

Ideja odprtega formata je v tem, da si lahko tako zapisane datoteke izmenjujemo tudi z ljudmi, ki nimajo MS opreme, temveč kakšno drugo, saj ta standard podpira. Kaveljc pa je v tem, da je MS zapis boj zmogljiv in laže prilagodljiv, saj ob spremembah ni potrebno čakati na odobritev mednarodne organizacije.

Ker lahko, neglede na odločitev ob instalaciji vsako datoteko posnamemo tudi v drugem formatu sem si seveda izbral MS-ov format in bom datoteke snemal v OpenDocument formatu samo takrat, ko bo to tudi zares potrebno.