Programska oprema ob knjigah

S knjigama dobite tudi diskete s primeri, ki so v knjigi obravnavani. Na tej strani imate obe disketi v stisnjeni (ZIP) obliki.