..:: Nasvet/VBA ::..

Ali lahko dosežem, da se ekran med izvajanjem makroja ne osvežuje?


Da, gostujoči aplikaciji je potrebno dopovedati, da naj ekrana ne obnavlja!

Za željen učinek morate na začetek funkcije/procedure dodati vrstico

Application.ScreenUpdating = False


Seveda pa morate ob koncu gostitelju dovoliti, da obnovi ekran, sicer uporabnik ne bo videl ničesar oz. bo imel 'zamrznjeno sliko'!

Application.ScreenUpdating = TruePS: Makro se lahko konča z napako! V tem primeru poskrbite, da se izvede zadna vrstica, ki obnovi osveževanje!