..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko uporabniku sporočam, kaj trenutno makro dela?


Vsi VBA gostitelji imajo ob dnu tki. statusno vrstico. Četudi gostitelju osveževanje ekrana izključite, statusno vrstico vseeno obnavlja. Za želeni učinek je torej potrebno pisati v statusno vrstico.

Kjerkoli v VBA programski kodi lahko v statusno vrstico napišete kakršen koli niz. Npr:

Application.StatusBar = "Berem podatke" Application.StatusBar = "Trenutno berem vrstico " & vrstica


Seveda pa morate ob koncu gostitelju statusno vrstico 'vrniti', da bo lahko tudi on pisal nanjo!

Application.StatusBar = FalsePS: Makro se lahko konča z napako! V tem primeru poskrbite, da se izvede zadna vrstica, ki 'vrne' statusno vrstico!