..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko izračunam število vrstic v trenutni podatkovni tabeli?


Preprosto

Dim stevilo As Integer stevilo = CurrentRegion.Rows.Count