..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko uporabnika nekaj vprašam takrat, ko želi delovni zvezek zapreti in glede na njegov odgovor zvezka ne pustim zapreti?


Z uporabo dogodka BeforeClose...

  1. V VBA okolju izberete ustrezni delovni zvezek. V tem delovnem zvezku izberite ThisWorkbook.
  2. Na desni se odpre okno, z dvema padajočima seznamoma zgoraj.
  3. V prvem seznamu izberite Workbook, v drugem pa dogodek BeforeClose.
  4. V podano območje vnesite ustrezno kodo, recimo:
    Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Dim odgovor As Integer odgovor = MsgBox("..." , vbYesNo + vbCritical) If odgovor = vbNo Then Cancel = True End Sub

    (Ustrezno seveda zamenjajte "...")
Če bo odgovor uporabnika negativen se zvezek ne bo zaprl!


Navigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Zadnje v forumu

12.04.2018 05:41:42: Zoom ali pomik z miško

06.04.2018 12:36:24: definiranje datuma iz dveh podatkov

06.04.2018 08:11:51: Iskanje podatka znotraj matrike