..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko posnamem vse delovne zvezke hkrati?


Preprosto

Potrebno se je sprehoditi po seznamu vseh odprtih zvezkov...

''' ''' Procedura : PosnamiVse ''' Namen : Naenkrat posname vse odprte datoteke ''' Vrača : Nič ''' Argumenti : Ni ''' Napisal : Matjaž Prtenjak, 08/05/2000 ''' Sub PosnamiVse() Dim act As Workbook ''' aktivni DZ Dim wb As Workbook ''' trenutni DZ ''' zapomnim si aktivni zvezek Set act = ActiveWorkbook For Each wb In Workbooks ''' ali je bil DZ že posnet (ali že ima ime) If wb.Path <> "" Then wb.Save Else wb.Activate Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show End If Next ''' aktiviram originalnega act.Activate End SubNavigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Naključno iz foruma

26.05.2011 20:00:49: nastavitve

01.10.2005 19:24:18: import podatkov iz txt datoteke

31.01.2014 09:09:12: Prazno namesto 0,00