..:: Nasvet/VBA ::..

Centralni računalnik piše negativna števila z minusom na koncu . Ko takšna števila uvozim v Excel jih Excel ne vidi kot negativna števila, temveč kot tekst! Kako ga lahko prepričam drugače?


S preprosto VBA kodo.

Najprej Datoteko uvozite v Excel. Uvozite jo tako, da minuse pri številih upoštevate (čarovniku za uvoz določite dovolj široke kolone).

Ko Excel datoteko uvozi, označite kolone s števili in zaženite makro

''' ''' Procedura : PrevtoriNegativnaStevila ''' Namen : Števila prenesena iz centralnega računalnika, ''' ki imajo minus na koncu, pretvori v prava ''' negativna števila ''' Vrača : Nič ''' Argumenti : Ni ''' Napisal : Matjaž Prtenjak, 08/05/2000 ''' Sub PrevtoriNegativnaStevila() Dim Rng As Range On Error Resume Next ''' sprehodi se samo po celicah s tekstom For Each Rng In Selection.SpecialCells( _ xlCellTypeConstants, xlTextValues) ''' če je minus zadaj ==> pretvori If Right(Rng.Text, 1) = "-" Then Rng.Value = CDbl(Rng.Text) End If Next Rng End Sub