..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko dosežem, da mi ob pritisku na tipko ENTER kazalec vedno skoči v prvo kolono trenutne vrstice?


Z odzivom na dogodek sprememba na listu

Excel, kot veste, teče v Oknih in zato se lahko odziva na dogodke. Na dogodke iz Oken se lahko odzivajo razni deli Excela in med njimi je seveda tudi delovni zvezek. Odziv na dogodek pravzaprav ne pomeni nič drugega, kot izvedba točno določene funkcije vsakič, ko se dogodek zgodi. Delovni list ob pritisku na tipko ENTER kliče funkcijo Change....

  1. Postavite se v VBA okolje.
  2. V raziskovalcu (na levi strani) poiščite ustrezen list in ga dvokliknite.
  3. Odpre se novo okno za vnos kode, ki ima na vrhu dva padajoča seznama.
  4. Iz levega seznama izberite WorkSheet iz desnega pa Change.
  5. Odpre se ogrodje funkcije kamor napišite sledečo kodo:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) ' premakni se v prvo kolono trenutne vrstice Cells(Target.Row, 1).Select End Sub