..:: Nasvet/VBA ::..

Kako z VBA poslati pošto preko Outlooka?


Preprosto!

Tukaj vam predstavljam najmanjšo verzijo, če želite kodo uporabiti, boste morali poslatio kaj bolj smiselnega.

''' ''' Procedura : PosljiPosto ''' Namen : Pošlje pošto preko OUTLOOKA!!! ''' Vrača : nic ''' Argumenti : nic ''' Napisal : Matjaž Prtenjak, 08/05/2000 ''' Sub PosljiPosto() Dim objOutlook As Object Dim sporocilo As Object ' ustvarim instanco Outlook objekta Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application") ' Ustvarim prazno pošto Set sporocilo = objOutlook.createitem(0) ' Postavim prejemnika sporocilo.Recipients.Add "matjaz@matjazev.net" ' Postavim zadevo sporocilo.Subject = "Pošta iz VBA" ' Telo sporočila sporocilo.body = "Hm, test, kaj pa drugega..." ' Pa še pošljem sporocilo.Send ' Za sabo vse lepo pozaprem Set myOutlook = Nothing End Sub