..:: Nasvet/VBA ::..

Seznam vseh pisav…


S pomočjo VBA lahko v Wordu preprosto izpišete seznam vseh instaliranih pisav v računalniku...

Vse pisave so zapisane v seznamu FontNames:

''' ''' Pomožna funkcija, ki izpiše podatke vrstico ''' z izbrano pisavo ''' Sub IzpisiEnoPisavo(pisava, fiksniTekst As String, _ Tekst As String) With Selection .TypeParagraph .Font.Name = "Courier New" .TypeText fiksniTekst .Font.Name = pisava .TypeText Tekst End With End Sub ''' ''' Procedura : IzpisiVsePisave ''' Namen : Odpre nov Word-ov dokument in ''' vanj zapiše seznam vseh pisav ''' vključno s primeri ''' Vrača : nic ''' Argumenti : nic ''' Napisal : Matjaž Prtenjak, 08/05/2000 ''' Sub IzpisiVsePisave() ' dodam nov dokument in izpišem osnoven podatke: Documents.Add With Selection .Font.Name = "Courier New" .Font.Size = 11 .TypeText "Datum : " & Date .TypeParagraph .TypeText "Ura : " & Time() .TypeParagraph .TypeText "Število pisav : " & FontNames.Count .TypeParagraph .TypeParagraph End With Dim aFont ' Ponovim za vsako pisavo For Each aFont In FontNames With Selection ' osnovni tekst pišem s pisavo, ' ki je berljiva .Font.Name = "Courier New" .TypeText "Ime pisave : " & aFont ' velike in male črke ter cifre ' v izbrani pisavi IzpisiEnoPisavo aFont, "Velike črke : ", _ "ABCČDEFGHIJKLMNOPRSŠTUVZŽ" IzpisiEnoPisavo aFont, "Male črke : ", _ "abcčdefghijklmnoprsštuvzž" IzpisiEnoPisavo aFont, "Male črke : ", _ "1234567890" ' presledek med pisavami .TypeParagraph .TypeParagraph End With Next ' Skok na vrh Selection.HomeKey unit:=wdStory End SubNavigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Naključno iz foruma

19.07.2006 05:06:45: zaklepanje posameznih celic

16.11.2009 08:59:58: Lo?evanje tiso?ic

27.03.2008 10:17:48: Bližnjica :)