..:: Nasvet/VBA ::..

Kako začasno zaustavim VBA aplikacijo?


To je kar pogosta želja, predvsem starejših programerjev, ki niso navajeni dogodkovnega programiranja in potrebujejo čakalna stanja...

No da ne bom preveč zašel. Preden v programu potrebujete čakanje, dobro premislite, ker to največkrat pomeni slabo zasnovo programa. No ni pa temu vedno tako, saj včasih kaj takšnega pride prav. Rešitev je preprosta, a zahteva poseg po API funkcijah:

' deklaracija API funkcije ' POZOR Parameter je milisekunda Public Declare Sub Cakaj Lib "kernel32" Alias "Sleep" _ (ByVal dwMilliseconds As Long)


Sedaj lahko v programu preprosto zapišete

Cakaj 2000 ' vaš program zaspi za 2 sekundi