..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko štejem kolikokrat se poljubna beseda pojavi v tekstu?


Word-u zaukažemo, naj besedo išče, vsakič ko jo najde pa povečamo števec:

''' ''' Procedura : StejBesede ''' Namen : Šteje število pojavitev izbrane besede v tekstu ''' Vrača : Nič ''' Argumenti : Nič ''' Napisal : Matjaž Prtenjak, 14/06/2000 ''' Sub StejBesede() ' vprašam uporabnika po besedi Dim beseda As String beseda = InputBox("Beseda, ki jo iščete...", "Štej", "") ' štejem If (beseda <> "") Then Dim stevec As Integer stevec = 0 Selection.HomeKey Unit:=wdStory With ActiveDocument.Content.Find .MatchWholeWord = True Do While .Execute(FindText:=beseda, Forward:=True) = True stevec = stevec + 1 Loop End With MsgBox "Beseda " + beseda + " se v tekstu pojavi " + Str$(stevec) + " krat." End If End Sub