..:: Nasvet/VBA ::..

Makro, ki v zaglavje zapiše celotno pot do datoteke:


Makro je seveda preprost, še najbolje pa je, da ga zapišete v enega izmed dogodkov delovnega lista (recimo Open).

Če ga zapišemo v Open dogodek se bo izvedel vsakič ko dokument odpremo, kar je OK, saj imamo tako v na listu resnično zadnjo lokacijo dokumenta:

Private Sub Workbook_Open() ActiveSheet.PageSetup.RightFooter = ActiveWorkbook.FullName End Sub


Za vsak slučaj pa še pred tiskanjem...

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) ActiveSheet.PageSetup.RightFooter = ActiveWorkbook.FullName End Sub