..:: Nasvet/VBA ::..

Kako ugotovim ali se dve področji celic prekrivata?


Večina uporabnikov prej ali slej potrebuje kaj takšnega, saj je nesmiselno izvajati akcije, če izbrano področje ne prekriva celic nad katerimi akcije izvajamo...

Ker je problem tako pogost, se je MS potrudil in je zato tudi rešitev preprosta. Uporabiti je potrebno vgrajeno funkcijo Intersect:

If Application.Intersect(Podrocje1, Podrocje2) Is Nothing Then MsgBox "Področji se ne prekrivata!" Else MsgBox "Področji se prekrivata!" End If


Še pogostejša pa je izvedba, kjer ugotovljamo ali je aktivna celic znortaj nekega območja:

If Application.Intersect(Range("A11:C21"), ActiveCell) Then ... End If