..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko z VBA kopiram datoteko?


Najlažje tako, da uporabite funkcijo FileCopy.

Primer kopiranje datoteke s pomočjo VBA ukaza FileCopy:

Sub VarnaKopija() ' kopira datoteko na področje kopij FileCopy "d:\delo\excel\analiza.xls", _ "e:\kopije\excel\analiza.xls" End SubPS: Ukaz ne deluje nad odprtimi datotekami!


Navigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Naključno iz foruma

10.03.2011 17:55:24: Klicanje celic z preverjanjem

09.07.2014 09:53:26: Vnos podatkov pri kon?ni strani

21.03.2013 09:50:22: Makro in preklic sporo?ila