..:: Nasvet/VBA ::..

Kako lahko z VBA kopiram datoteko?


Najlažje tako, da uporabite funkcijo FileCopy.

Primer kopiranje datoteke s pomočjo VBA ukaza FileCopy:

Sub VarnaKopija() ' kopira datoteko na področje kopij FileCopy "d:\delo\excel\analiza.xls", _ "e:\kopije\excel\analiza.xls" End SubPS: Ukaz ne deluje nad odprtimi datotekami!