..:: Nasvet/VBA ::..

V Wordu sem naredil(a) Word-ove podloge za različne obrazce. Preden uporabnik dokument natisne bi želel(a) okno, ki naj ga opozori, da naj v tiskalnik vstavi poseben obrazec.


Za rešitev bo potrebno malce pretentati Word!

Wordu bomo zamenjali pomen njegovih vgrajenih ukazov. Ko uporabnik izbere ukaz Datoteka/Natisni (File/Print) Word izvede makro z imenom FilePrint(). Seveda pa lahko uporabnik tudi pritisne ikono na orodni vrstici in v tem primeru se izvede makro FilePrintDefault().

V podlogo vstavite še sledečo VBA kodo...

Public Sub FilePrint() ' Uporabnika opozorimo MsgBox "V tiskalnik vstavite obrazec XY!" ' Izvedemo kodo, ki bi se izvedla sicer Dialogs(wdDialogFilePrint).Show End Sub Public Sub FilePrintDefault() ' Uporabnika opozorimo MsgBox "V tiskalnik vstavite obrazec XY!" ' Izvedemo kodo, ki bi se izvedla sicer ActiveDocument.PrintOut End Sub