..:: Nasvet/VBA ::..

Tiskanje v obratni smeri…


Tukaj vam predstavljam zanimivo proceduro za tiskanje iz Excela od zadnje proti prvi strani, česar Excel sicer neposredno ne omogoča.

Pri tem bi vas opozoril, da znajo nekateri tiskalniki tiskati od zadaj. Če to tiskalnik zna, izkoristite to opcijo, sicer pa si boste morali pomagati s tem makrojem, ki pa tiska vsak list posebej!

' AVTORICA : Myrna Larson, Excel MVP Sub ReversePrint() Dim NumPages As Long, Page As Long NumPages = ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)") For Page = NumPages To 1 Step -1 ActiveSheet.PrintOut from:=Page, To:=Page Next Page End Sub