..:: Nasvet/VBA ::..

Izpis vseh DOS spremenljivk (operating system environment variable)?


Glejte nasvet #052

Funkcija Environ ima še eno možnost uporabe. Kot parameter lahko namreč sprejme celo število in kot rezultat vrne sistemsko spremenljivko, ki se v tabeli nahaja na tem mestu.

Toda pozor: če kot parameter podate številko potem kot rezultat dobite celoten niz (spremenljivko in njeno vrednost). Primer:

.... SistemskaPot = Environ("PATH") ' vrne recimo: c:;c:\windows;d: SistemskaPot = Environ(4) ' vrne recimo: PATH=c:;c:\windows;d: ...


Če želimo torej prebrati vse spremenljivke (simulirati DOS ukaz SET) je potrebno to izvesti v zaniki.

Sub IzpisiEnvSpremenljivke() Dim i As Integer Dim seznam As String i = 1: seznam = "" While Environ(i) <> "" seznam = seznam + Environ(i) + Chr(10) i = i + 1 Wend MsgBox seznam End SubNavigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Naključno iz foruma

06.12.2006 16:05:59: iskanje podatka v nizu podatkov

29.11.2010 20:05:49: Onemogo?anje prikaza vrstic

23.10.2006 12:41:03: Ugotavljanje najve?je ?rke izmed stolpca celic