ActiveX objekt z uporabnimi funkcijami za potrebe VBA-ja in skriptnih jezikov.

Postopek instalacije:

 1. Pretočite datoteko iz interneta
 2. Shranite je v poljubno mapo na disku (npr: c:\Matjazev_net)
 3. Zaženite ukazno vrstico:
  1. Start/Run
  2. Vpišite CMD in potrdite
 4. Odpre se ukazna vrstica, kjer se postavite v mapo, kamor ste shranili datoteko www_matjazev_net.dll
 5. Registrirajte datoteko z ukazom regsvr32 www_matjazev_net.dll (POZOR! Za to akcijo morate imeti dovolj pravic na sistemu.)
 6. V nekaj sekundah se pojavi okno, ki vas obvesti o uspešni registraciji.
 7. Z ukazom exit zaprite ukazno vrstico.
 8. S tem je registracija končana in objekt lahko uporabljate v vseh okoljih, ki znajo uporabljati ActiveX objekte

Objekti in funkcije:

V datoteki se nahaja objekt Utils.

Objekt vsebuje sledeče funkcije:

Function PretvoriSteviloVBesedilo(Stevilo As Double, TudiTisocice As Long) As String

- funkcija pretvori podano število v slovensko besedo.

Primeri uporabe:

Znotraj VBA (Excel, Word, PowerPoint, Access...) - znotraj VBA-ja lahko objekt uporabljate z vnaprejšnjo tipizacijo (Priporočam ta način!):

 1. V VBA urejevalniku izberite Tools/Refereces in s pomočjo gumba Browse poiščite prej instalirano datoteko.
 2. S tem je VBA pripravljen na uporabo novega objekta
Sub Test() Dim Pretvori As New www_matjazev_net.Utils MsgBox Pretvori.PretvoriSteviloVBesedilo(12734.2345, True) End Sub

Lahko pa v VBA-ju objekt ustvarite tako kot je to poisano pri skriptnih jezikih. Skriptni jeziki so jeziki, ki vam omogočajo izdelavo skript; to je majhnih programčkov. Spodaj imate primer programčka:

Set Pretvori = wscript.CreateObject("www_matjazev_net.Utils") Stevilo = InputBox("Vpišite število...", "Število", 212342315.345) MsgBox Stevilo & " = " & Pretvori.PretvoriSteviloVBesedilo(cDbl(Stevilo), True)