..:: Nasvet/Excel ::..

Kako lahko tekst, znotraj ene celice, prelijem čez več vrstic?


Včasih želimo natisniti tabelo, katere stolpci imajo dolge naslove (npr. 'Realizacija v letu 1998'), vrednosti v stolpcu pa so relativno ozke.

Pojavi se vprašanje, kako lahko naslov (znotraj ene celice!) zapišemo v več vrsticah.

  1. Označite celico oz. celice, katerih vsebino želite zapisati v več vrsticah.
  2. Izberite Oblika/Celice (Format/Cells) ter jeziček Poravnava (Alignment).
  3. Vključite stikalo Prelij besedilo (Wrap Text).
  4. Potrdite z V redu (OK).