..:: Nasvet/Excel ::..

Kako lahko od nekekga datuma odštejem ali prištejem natanko leto dni?


Obstaja nekaj načinov, a najlažje gre z uporabo modula mDodatki.xls.

  1. Snamite modul mDodatki!
  2. Sledite navodilom za instalacijo!
  3. V celico vpišite =mNaslednjeLeto("17.12.1999"); lahko pa tudi =mNaslednjeLeto(A1) če je v celici A1 zapisan datum! Za konec meseca oz. zadni datum meseca pač uporabite =mPrejsnjeLeto("17.12.1999") oz. =mPrejsnjeLeto(A1).
  4. Format celice določite kot datum!
  5. Če želite odšteti/prišteti več mesecev to poveste z drugim parametorm! (=mPrejsnjeLeto(A1; 4) - odšteje štiri leta)

PS: Ne pozabite določiti formata celice! Če ne določite datumskega formata boste videli številko in ne datuma!