..:: Nasvet/Excel ::..

Iz centralnega rečunalnika dobim podatke o prodaji po izdelkih. Te podatke grupiram na nivo blagovne skupine. S tem dobim manjše število sumarnih podatkov, ki pa bi jih želel(-a) imeti v lastni tabeli. Kako to najlažje naredim?


Njama, tale nasvet pa je vreden pozornega branja!

Uporabnik(ca) očitno uporablja orodje Podatki/Delne vsote.. (Data/Subtotals...). Kot veste to orodje v tabeli naredi delne vsote oz. v originalo tabelo vrine sumarne vrstice. Te vrstice pa bi uporabnik(ca) želel(a) imeti kot samostojno tabelo!

Pa poglejmo!

  1. Najprej izdelajte delne vsote (uporabite orodje Podatki/Delne vsote.. (Data/Subtotals...)).
  2. Na levi strani se vam prikažejo nivoji podatkov. Izberite tisti novo (večinoma nivo 2) ki prikaže samo sumarne vrstice.
  3. Tako, to je skoraj tisto, kar želite. Res so prikazani samo sumarni nivoji, a originalni podatki so samo skriti in s takšno tabelo kaj pametnega ne morete početi!
  4. Sedaj ko v tabeli vidite samo sumarne vrstice izberite Urejanje/Pojdi na... (Edit/Go To...).
  5. Odpre se novo pogovorno okno in tu kliknite gumb Posebno... (Special...).
  6. Odpre se še eno pogovorno okno z veliko možnostmi. Tu odkljukajte izbiro Samo vidne celice (Visible Cells only), ter potrdite.
  7. S tem ste izbrali samo tiste vrstice ki so trenutno vidne - to pa so sumarne vrstice. Le te je potrebno samo še prekopirati na drug list.
  8. Izberite torej Urejanje/Kopiraj (Edit/Copy).
  9. Postavite se na nov list (ali na drugo mesto trenutnega lista), ter podatke prepišite (Urejanje/Prilepi (Edit/Paste)).

PS: S tem ste sumarne podatke prepisali na drug list in ustvarili novo tabelo s samimi sumarnimi podatki!