..:: Nasvet/Excel ::..

Kako lahko v celico vpišem kljukico oz. označim, da je nekaj narejeno?


Ljudje na list zapišemo kljukico in stem pokažemo, da je neko opravilo opravljeno. Pa prepričajmo Excel, da stori enako.

Za izvedbo naloge je potrebno storiti sledeče:

  1. Celici, v kateri želite imeti kljukico, določite Symbol nabor znakov.
  2. Postavite se v celico in pritisnite <F2>. S tem Excel-u dopoveste, da boste v celico nekaj vpisali.
  3. Usposobite numerični del tipkovnice (tako da sveti lučka Num Lock).
  4. Pritisnite in držite tipko <ALT> ter na numeričnem delu tipkovnice pritisnite zaporedje 0214.

Navigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Zadnje v forumu

04.01.2018 06:48:58: Samozapolnitev celic

01.01.2018 20:53:11: Celica, ki kaže na drugo celico

27.12.2017 12:37:39: Kopiranje med razli?nimi inštancami Excela