..:: Nasvet/Excel ::..

V tabeli imam telefonske številke (v koloni I) zapisane v obliki 0611234567 . V koloni J bi jih želel(-a) imeti v obliki (061) 123-45-67 . Kako?


Odgovor zahteva malce predznanja, zato je daljši. Končen odgovor je povsem na dnu strani.

Za izvedbo naloge je potrebno poznati formule za delo z nizi znakov.


Dobro, kako pa sedaj 0614567895 prevtoriti v (061) 456-78-95? Takole: Napiši "(", temu dodaj prve tri znake in ")" ter presledek. Temu dodaj tri znake (od četrtega znaka dalje), dodaj "-" in dva znaka (od sedmega dalje) ter zopet "-" in dva znaka (od devetega dalje).

V Excelu to izgleda takole:

= "(" & LEFT(A1;3) & ") " & MID(A1;4;3) & "-" & MID(A1;7;2) &"-" & MID(A1;9;2)


To je pravzaprav že rešitev problema, a za vstrajne še malce zakompliciramo! Kaj pa oblika (061) 123-456 (če je številka samo 6 mestna)! Podam vam samo rešitev; razlago kako sem do nje prišel, pa prepuščam vam (funkcija LEN vrne dolžino niza). Formula je zapisana v več vrsticah, da jo lažje berete - V Excel jo vnesite v enem kosu!

= "(" & LEFT(A1;3) & ") " & IF ( LEN(A1)=10 ; MID(A1;4;3) & "-" & MID(A1;7;2) & "-" & MID(A1;9;2) ; MID(A1;4;3) & "-" & MID(A1;7;3) )Navigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Zadnje v forumu

14.07.2018 06:09:01: Text Import issues with Excel doc

01.07.2018 10:12:40: Zakaj ne zamenja preloma vrstice?

26.06.2018 15:27:11: Zakaj ne zamenja pisave?