..:: Nasvet/Excel ::..

Večkrat uvažam podatke iz centralnega računalnika. Na PC-ju so v obliki tekstovnih datotek, ki jih uvažam v Excel. Oznaka organizacijske enote je 5-mestna številka (recimo 01230). Prva ničla je pomembna, Excel pa jo odreže!


Excel odreže vodilno ničlo, ker sklepa, da ima opravka s številko in pri številkah vodilna ničla nima pomena, saj je 001 enako 1!

Excel je torej potrebno prepričati, da naj konkretno kolono obravnava kot znake in ne kot številke.

  1. Pri uvozu tekstovnih datotek Excel odpre pogovorno okno, kjer najprej določite, ali so kolone v tekstu ločene s posebnim znakom ali so vedno enako široke... Ker tekst uvozite sklepam da to orodje znate uporabljati. Pozorni bodite pri tretjem koraku.
  2. V tretjem koraku dololčate tip posameznih kolon. Na voljo imate sledeče opcije Splošno (General) - Tu Excel "sam ugotovi" kakšen podatek naj bil (tekst, številka, datum ....). Besedilo (Text) - Excel celotno kolono uvozi kot tekst. Datum (Date) - Excel kolono uvozi kot datum (obliko določite v padajočem seznamu). Ne uvozi (Do not import) - Excel stolpca ne uvozi.
  3. Izberite torej kolono, ki vam povzroča probleme (izberete jo tako, da kliknete na njeno glavo). Sedaj izberite opcijo Besedilo (Text) in Excel bo to kolono uvozil kot tekst, kar pomeni, da vodilne ničle ne bo rezal!