..:: Nasvet/Excel ::..

Ali se lahko samo s tipkovnico izberem drug (odprt) delovni zvezek?


Seveda, to je celo priporočljivo, da vam ni potrebno segati po miški.

Naslednji odprti delovni zvezek dosežete s kombinacijo

<CTRL>+<F6>,

prejšnjega pa s kombinacijo

<SHIFT><CTRL>+<F6>.