..:: Nasvet/Excel ::..

V zvezku imam delovne liste za posamezne mesece. Želel(a) bi funkcijo, ki bi mesec prebrala iz neke celice in mi kot rezultat prikazala seštevek (prej izbranih) celic na listu z izbranim mesecem.


To kar želite narediti se imenuje indirektno naslavljanje celic. Če obstaja ime, potem Excel to očitno pozna! Pa še res je....

Za rešitev tovrstnih problemov so se pri Microsoftu domislili funkcije =INDIRECT(). Za podrobnejšo razlago funkcije si poglejte vgrajeno pomoč, tukaj pa recimo samo tole: "Zamislite si, da imajo celice sledeče vrednosti A1=B1; B1=45; C1=6. Če sedaj v neko celico zapišete =Indirect(A1), bo rezultat 45 če pa bi imela celica A1 vrednost C1, bi funkcija =Indirect(A1) vrnila pač 6!"

In sedaj h konkretni rešitvi...

Predpostavimo, da je delovni zvezek sestavljen iz 12 enakovrednih listov, vsak izmed listov predstavlja en mesec (ime meseca je ime lista) in vsi imajo iskan seštevek v celici D22. Na trinajstem listu bi želeli v celici B1 videti ta seštevek, za tisti mesec, ki je vpisan v celici A1! Če v celici A1 piše januar, potem mora biti v celici B1 zapisana vrednost, ki se nahaja v celici D22 na listu januar. Če v celico A1 vnesete marec, pa mora rezultat pač biti marčevski!

Hja in rešitev...

V celico B1 vpišite formulo =Indirect(A1&"!D22").