..:: Nasvet/Excel ::..

Kako lahko izračunam povprečno vrednost nekih vrednosti, pri čemer vrednosti 0 ne upoštevam?


Z uporabo treh različnih funklcij...

Pred samim nasvetom, si razčistimo še teorijo. V Excelu obstaja funkcija AVERAGE(), ki vrne povprečno vrednost podanih parametrov. Te funkcije ne moremo uporabiti, ker vrednot 0 tudi upošteva kot parameter (to je popolnoma pravilno, a v konkretnem primeru tega nočemo!).

Rezultat bo torej potrebno izračunati ročno. Kako izračunati povprečno vrednost? Najprej seštejemo vse vrednosti in dobljen rezultat delimo s številom vrednosti, to je povprečna vrednost.

Povprečna vrednost števil 1,3,5 in 7 = (1+3+5+7) / 4 = 16/4 = 4!<br /> Povprečna vrednost števil 1,3,5,7 in 0 = (1+3+5+7+0)/ 5 = 16/5 = 3,2!


Konkretni problem torej zahteva, da je vrednost drugega izračuna tudi 4, saj moramo ničle ignorirati. Dobro, kaj moramo mi izračunati ročno:

  1. Seštevti moramo vse vrednosti. Ker 0 ne vpliva na rezultat, uporabimo kar funkcijo SUM.
  2. Izračunati moramo, koliko števil je funkcija SUM upoštevala. To nam vrne funkcija COUNT.
  3. Izmed teh števil moramo izločiti tiste, ki imajo vrednost 0. Koliko celic ima vrednost 0 pa nam pove funkcija COUNTIF(obmocje, "=0").
Glede na vse povedano in spodno sliko (V koloni A so vhodni podatki (pazite na številko 0), v koloni B so rezultati funkcij, ki so zapisane v koloni C!) je končna rešitev na dlani:

=SUM(obmocje)/(COUNT(obmocje)-COUNTIF(obmocje,"=0"))Navigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Naključno iz foruma

18.01.2011 09:25:25: Uporaba funkcije now

15.02.2009 20:39:25: iskanje in primerjanje excel in VBA

14.06.2010 15:41:03: Prenos podatkov v obrazec