..:: Nasvet/Excel ::..

Zakaj Excel izračuna, da 2+4*3=14 in ne 18?


Hm, matematika, matematika...

Excel računa popolnoma pravilno. Matematično pravilo pravi, da imata množenje in deljenje prednost pred seštevanjem in deljenjem. V konkretnem primeru to pomeni, da Excel ( matemetično popolnoma pravilno!) najprej izračuna 3*4 in dobi 12, ter nato tej vrednosti prišteje 2 in dobi pravilen rezultat 14!

Če želite da bo najprej sešteval, mu to dopovejte z oklepaji: =(2+4)*3. Sedaj pa bo (matemetično popolnoma pravilno!) najprej seštel 2+4 ter dobil 6. Ta delni rezultat bo množil s 3 in dobil 18!


Navigacija

Se splača!

Tekmovanje

Najboljši krotilci kač...

Zadnje v forumu

11.03.2018 09:27:10: Ustrezen format celice za zapis znaka /

11.03.2018 09:21:27: Zapis EMŠO v celici

26.02.2018 17:13:23: Index Max in Match