..:: Nasvet/Excel ::..

Kako lahko dosežem, da bo graf (slika) v celici vedno tako velik(a), kot je celica.


To je kar pogosta želja, čeprav uporabniki mnogokrat želijo velikost prerediti na več celic.

Ta nasvet velja v obeh primerih. Za drugi primer pač zamenjajte eno celico (o njej bom govoril) z več celicami! Kako torej:

 1. Najprej ustvarite graf oz sliko.
 2. Pozicionirajte graf (sliko) tako, da bo velik natančno tako kot je velika izbrana celica. Za natančno pozicioniranje si preberite nasvet #73.
 3. Izberite graf (sliko) ter nato meni Oblika (Format). V tem meniju izberite prvo možnost: Izbrano področje grafikona (Selected Chart Area) oz. Slika (Picture).
 4. Odpre se pogovorno okno, v katerem izberite zavihek Lastnosti (Properties).
 5. Sedaj imate na voljo tri opcije:
  1. Premakni in spremeni velikost s celico (Move and size with cells)
  2. Premakni in ne spremeni velikosti s celico (Move but don't size with cells)
  3. Ne premakni ali spremeni velikosti s celico (Don't move or size with cells)
 6. Izberemo seveda prvo opcijo!