..:: Nasvet/Excel ::..

Avtomatično shranjevanje v Excelu; še enkrat!


Odkar sem v stotem nasvetu opisal možnost avtomatičnega shranjevana in pri tem opisal tudi skrite pasti, mi je pisalo nekaj ljudi in spraševalo, kako bi lahko dosegli sledeče: Ob vključenem avtomatičnem shranjevanju večji nadzor nad shranjevanjem!

Excelu lahko zaukažete naj vas, preden bi zaradi avtomatičnega shranjevanja datoteko posnel, še posebej vpraša ali to resnično želite. S tem lahko preprečite, da Excel shrani datoteko ravno ko jo vi polovico pobrišete.

  1. Naredite tako, kot piše v nasvetu #100.
  2. Izberite Oradja/Samodejno shranjevanje (Tools/AvtoSave).
  3. V pogovornem oknu vključite opcijo Vprašaj pred shranjevanjem (Prompt Before Saving).