..:: Nasvet/Word ::..

Nadpisani/podpisani znaki…


Najhitreje jih izberete s pomočjo tipkovnice...

  • Za nadpisane črke pritisnite kombinacijo <CTRL>+<+>.
  • Za podpisane črke pritisnite kombinacijo <CTRL>+<=>.
  • Da na slovenski tipkovnici pridete do znaka = morate pritisniti še tipko <SHIFT>, zato je na slovenski tipkovnici za podpisane črke potrebno pritisniti <SHIFT>+<CTRL>+<=>.
  • Za prekinitev izbranega načina pisanja še enkrat pritisnite isto kombinacijo.