..:: Nasvet/Word ::..

Zaradi logotipa podjetja so Word-ove datoteke ogromne!


Logotipa ne vstavite v datoteko, temveč ga z njo samo povežite.

V Word (in mnoge druge programe) lahko programske predmete (mednje spadajo tudi slike) dodate na dva načina. V prvem načinu v datoteko vstavite predmet, v drugem primeru pa datoteko samo povežete s predmetom.

Kako torej to narediti:

  1. Izberite Vstavljanje/Slika/Iz Datoteke (Insert/Picture/From File).
  2. V oknu izberite želeno sliko.
  3. Sedaj pa izberite opcijo Poveži z datoteko (Link to File)
  4. To je vse!

PS: Če takšno datoteko prenašate, ne pozabite prenesti tudi slike!