..:: Nasvet/Word ::..

Dokument je sestavljen iz več elementov: predgovor, kazalo ... indeks. Kako lahko vsak del številčim neodvisno od drugih.


Z uporabo sekcij!

Vsak del elementa, ki ga želite številčiti neodvisno zaprite v lastno sekcijo. To naredite preprosto tako:

  1. Postavite se na začetek dela dokument, za katerega želite lastno številčenje.
  2. Izberete Vstavljanje/Prelom (Insert/Break) in Prelomi odsekov/Naslednja stran (Section break/NextPage).
  3. S tem je Word naredil novo sekcijo, ki lahko ima drugačne nastavitve kot preostali del dokumenta.
  4. Izberite torej Vstavljanje/Številke strani (Insert/PageNumbers). Na tem oknu pritisnite gumb Oblika (Format) in postavite Oštevilčenje strani/začni z (Page Numbering/Start At) na 1.