Naprej


TWIGY

Računanje je osnovna vsake civilizacije!

Kaj je Twigy?

Twigy je program, ki predšolskim otrokom omogoči preprosto, zanimivo in samostojno pot k osnovam števil in računanja.

Kako Twigy deluje?

Twigy poskuša otroka postopoma vpeljati v svet števil.

In kaj se otrok, ob uporabi Twigy-ja, nauči?

  1. Spozna števila!
  2. Nauči se seštevati!
  3. Nauči se odštevati!

Komu je Twigy torej namenjen?

Predšolskim otrokom in otrokom prvih razredov osnovne šole!

Kaj mora otrok znati?

Otrok se ne sme bati računalnika, vse, kar mora znati pa je uprabljati miško. V programu twigy vse postorite z miško.

Otrok ne potrebuje predznanja matematike!

Kako je z verzijami Twigy-ja?

Twigy je tki. shareware program, kar pomeni, da ga lahko preiskusite in uporabljate določen čas. Po preteku tega časa pa je potrebno program registrirati. Konkretno pa to pomeni, da boste lahko Twigiy-a neomejeno uporabljali 20 dni po prvem zagonu. Po preteku tega časa pa bo možno samo računanje do 8!

Razlika med neregistrirano in registrirano verzijo je samo v obsegu računanja. Registrirana verzija ima obseg od 1 do 30, nerigistrirana pa od 1 do 8!

Kaj pa zaščita?

  1. Program i-Twigy je prosto dostopen vsem in ga lahko prosto uporabljate.
  2. Razširjate ga lahko samo v obliki originalne ZIP/EXE datoteke.
  3. Datoteke znotraj ZIP/EXE se ne smejo spreminjati, brisati ali dodajati.
  4. Njegova izvorna koda je zaščitena z avtorskimi pravicami.

Zakaj Twigy in ne kakšen drug, podoben program?
Naprej


Avtor: Matjaž Prtenjak, e-pošta:matjaz@matjazev.net e-naslov:http://www.matjazev.net