V Excelu pred različico 2007

V Excelu pred različico 2007 se MDodatki integrirajo v menujsko vrstico pred menu Pomoč, kot je vidno na sliki. Preko tega menija so dosegljive vse opcije, ki jih MDodatki nudijo in so razložene v menuju na levi strani te pomoči.