Dodatne funkcije

Besedilne funkcije

Besedilne funkcije vam olajšajo delo z nizi znakov - z besedilom torej in vam prinašajo določene elemente, ki jih Excel ne ponuja:

mZBesedopodano številko pretvori v slovenščino ('12' = dvanajst)
mDodajZnaknizu doda izbran znak na začetek ali konec, tako da je celoten niz tako velik kot želite
mBrisiIzNizaiz podanega niza znakov pobriše iskani niz
mBrisiIzNizaVseiz podanega niza znakov pobriše vse iskane nize
mZamenjajzelo močna funkcija, ki vam omogoča zamenjavo nizev z uporabo regularnih izrazov
mIscizelo močna funkcija, ki vam omogoča iskanje z uporabo regularnih izrazov

Datumske funkcije

Datumske funkcije vam ponujajo delo z datumi, kot ga Excel ne ponuja iz škatljice:

mZacetekMesecavrne prvi dan v podanem mesecu
mZacetekLetavrne prvi dan v podanem letu
mKonecMesecavrne zadnji dan v podanem mesecu
mKonecLetavrne zadnji dan v podanem letu
mNaslednjiMesecvrne datum, ki je izbrano število mesecev večji od podanega datuma
mNaslednjeLetovrne datum, ki je izbrano število let večji od podanega datuma
mPrejsnjiMesecvrne datum, ki je izbrano število mesecev manjši od podanega datum.
mPrejsnjeLetovrne datum, ki je izbrano število let manjši od podanega datuma
mSteviloDniVMesecuvrne število dni v podanem mesecu
mSteviloDniVLetuvrne število dni v podanem letu

Matematične funkcije

Omogočajo izvedbo nekaterih matematičnih izračunov/preračunov:

mDec2Bindecimalno število pretvori v binarnega (dvojiški sistem)
mDec2Hexdecimalno število pretvori v šestnajstiškega
mBin2Decbinarno (dvojiško) število pretvori v decimalnega
mHex2Decšestnajstiško število pretvori v decimalnega
mSpremeniIzDecimalnegaStevilaštevilo zapisano v poljubnem sistemu (od 2 do 35) pretvori v desetiškega
mSpremeniVDecimalnoSteviloštevilo pretvori v poljubni (od 2 do 35) številski sistem

Druge pomožne funkcije

Tu pa so zbrane funkcije, ki neposredno ne spadajo v nobeno izmed gornjih kategorij:

mPrestejVidnenaključno vrne eno izmed vrednosti v celicah podanega obsega
mIzberiNakljucnoprešteje vidne celice znotraj podanega območja