Pomočnik za števila


Polnjenje naključnih števil

Celice izbranega območja napolni z naključnimi števili med podanima vrednostima.

 1. V vnosnem polju Območje... najprej določite območje celic, ki jih želite napolniti z naključnimi števili.
 2. Določite spodnjo mejo naključnih števil.
 3. Določite zgornjo mejo naključnih števil.
 4. Pritisnete gumb Izvedi.
..:: na vrh ::..

Pretvarjanje med tekstom in števili

V izbranem območju pretvori vse številke v tekst ali obratno. Te operacije ne zamenjujte s funkcijo mZBesedo, saj funkcija pretvori številko v slovensko besedo, ta operacija pa pretvori številsko oblikovano celico v tekstovno oblikovano celico!

 1. V vnosnem polju Območje... najprej določite območje celic, ki jih želite spremeniti.
 2. Izberete operacijo 'Tekst v številke' ali 'Številke v tekst'.
 3. Pritisnete gumb Izvedi.
..:: na vrh ::..

Izbira celic glede na pogoj

Na določenem območju izbere vse celice, ki ustrezajo podanim pogojem.

 1. V vnosnem polju Območje... najprej določite območje celic, med katerimi želite poiskati tiste, ki ustrezajo pogojem.
 2. Izberete enega izmed pogojev.
 3. V odvisnosti od pogoja vnesete ustrezne mejne vrednosti. Pri pogoju 'je večja od vrednosti' vnesete samo en parameter, pri pogoju 'je med vrednostima' pa vnesete pač dva pogoja; gornjega in spodnjega.
 4. Pritisnete gumb Izvedi in izberejo se samo celice, ki ustrezajo pogojem.


POMEMBNO!
 1. Po vsakem pritisku tipke 'Izvedi' se med že izbranimi izberejo samo tiste, ki ustrezajo pogojem, kar vam omogoča zelo podrobno izbiranje celic, saj lahko izbore nadgrajujete!
 2. Če izberete zelo veliko območje (več 1000 celic) lahko traja operacija veliko časa!
..:: na vrh ::..

Izvedba matematične operacije nad izbranim obsegom

Nad vsemi celicami izbranega območja izvede isto računsko operacijo (vsem celicam prišteje ali odšteje neko konstanto, celice deli ali množi z izbrano konstanto, lahko pa tudi odštevate vrednosti celic od neke konstante oz. lahko neko konstanto delite z vrednostjo celic.

 1. V vnosnem polju Območje... najprej določite območje celic, nad katerimi želite izvesti računsko operacijo.
 2. Izberite eno izmed operacij.
 3. S poljem 'Rezultat naj bo formula' določite ali želite kot rezultat operacije imeti v tabeli vrednosti ali formule.
 4. V polje 'Konstanta' vnesite konstanto. To je lahko celo število (npr. 134789), decimalno število (npr. 21,234) ali pa naslov celice (npr. B8)!
 5. Pritisnete gumb Izvedi in nad vsemi izbranimi celicami (ki vsebujejo števila) se bo izvedla izbrana matematična operacija.


POMEMBNO!
 1. Operacije se izvajajo samo nad celicami s števili!
 2. 'Konstanta' je lahko tudi naslov celice (npr. C14)!
 3. Razlika pri izbiri polja 'Rezultat naj bo formula':
  • vrednost v A3 je 123, izberete operacijo Celica + konstanta in kot konstanto vnesete 7
  • če izberete 'Rezultat naj bo formula', potem bo nova vrednost v celici A3 '= (123) + 7' sicer pa 140.
..:: na vrh ::..