Besedilne funkcije

Besedilne funkcije vam olajšajo delo z nizi znakov - z besedilom torej in vam prinašajo določene elemente, ki jih Excel ne ponuja:


mZBesedo

Podano številko pretvori v slovenščino.

Sintaksa

mZBesedo(Stevilo, RealniDel)

Stevilorealno število / obvezno število, ki ga želite pretvoriti v slovenščino
RealniDellogična vrednost / neobvezna
(privzeto TRUE)
TRUE, na koncu se izpišejo tudi stotini v obliki xx/100
FALSE, stotini se ne izpišejo

Primer

mZBesedo(10) = deset 00/100 mZBesedo(12345,60) = dvanajst tisoč tristopetinštirideset 60/100 mZBesedo(10; True) = deset 00/100 mZBesedo(12345,60; True) = dvanajst tisoč tristopetinštirideset 60/100 mZBesedo(10; False) = deset mZBesedo(12345; False) = dvanajst tisoč tristopetinštirideset

..:: na vrh ::..

mDodajZnak

Nizu doda izbran znak na začetek ali konec, tako da je celoten niz tako velik kot želite.

Sintaksa

mDodajZnak(Znak, Izvor, Dolzina, Kam)

Znakznak / obvezno Znak, ki ga želite dodati
Izvorniz znakov / obvezno Niz, ki mu znak želite dodati
Dolzinacelo število / obvezno Skupna dolžina novo dobljenega niza znakov
Kamcelo število / neobvezno
(privzeto 1)
1: dodaja na začetek
2: dodaja na konec

Opomba

Če je želena dolžina manjša od dolžine izvornega niza, funkcija vrne izvorni niz.

Primer

mDodajZnak("X"; "RACA"; 3; 1) = RACA mDodajZnak("X"; "RACA"; 3; 2) = RACA mDodajZnak("X"; "RACA"; 5; 1) = XRACA mDodajZnak("X"; "RACA"; 5; 2) = RACAX mDodajZnak("X"; "RACA"; 7; 1) = XXXRACA mDodajZnak("X"; "RACA"; 7; 2) = RACAXXX

..:: na vrh ::..

mBrisiIzNiza, mBrisiIzNizaVse

Funkciji iz niza znakov pobrišeta izbrani niz.

Sintaksa

mBrisiIzNiza(Izvor, Niz, ObcutljivoNaVelikost) – pobriše samo prvo pojavitev podniza mBrisiIzNizaVse(Izvor, Niz, ObcutljivNaVelikost) – pobriše vse pojavitve podniza

Izvorniz znakov / obvezno Znak, ki ga želite dodati
Nizniz znakov / obvezno Niz, ki mu znak želite dodati
ObcutljivNaVelikostlogična vrednost / neobvezno
(privzeto false)
false: funkcija ni občutljiva na velikost znakov A = a
true: funkcija je občutljiva na velikost znakov A <> a

Primer

mBrisiIzNiza("MARIČKA", "MA") = RIČKA mBrisiIzNizaVse("MARIČKA", "MA") = RIČKA mBrisiIzNiza("MARIČKA", "RI") = MAČKA mBrisiIzNizaVse("MARIČKA", "A") = MRIČK

..:: na vrh ::..

mIsci, mZamenjaj

To sta zelo močni funkciji, ki v Excelu nimata ekvivalenta in omogočata zelo napredno iskanje/zamenjavo besed oziroma nizev.

Sintaksa

mIsci(Izvor, NajdiKaj, ObcutlivNaVelikost) – poizkša najti element znotraj niza mZamenjaj(Izvor, ZamenjajKaj, ZamenjajZ, ObcutlivNaVelikost) – poizkuša zamenjati podniz z drugim podnizom

Izvorniz znakov / obvezno Izvorno besedilo po katerem iščete
NajdiKajniz znakov / obvezno Niz, ki ga iščete
ZamenjajKajniz znakov / obvezno
(privzeto false)
Niz, ki ga želite zamenjati
ZamenjajZniz znakov / obvezno Niz s katerim ga želite zamenjati
ObcutlivNaVelikostlogična vrednost / neobvezno
(privzeto false)
false – funkcija ni občutljiva na velikost znakov A = a
true – funkcija je občutljiva na velikost znakov A <> a

Regularni izrazi

Pravo moč predstavljenih funkcij lahko dosežete z uporabo regularnih izrazov, ki so predstavljeni v tem oddelku. Regularni izrazi so programska struktura, ki omogoča, da uporabniki opišemo, kaj želimo najti/zamenjti, ne da bi to konkretno poznali - torej, ne iščemo cifre 123, temveč računalniku zaukažemo, naj nam najde številko!

Vmesni primer, da občutite moč regularnih izrazov

' najdi velikost televizorja iz opisa [A1] = 'televizor, velikost 52cm, LCD' =mIsci(A1;"\d+") --> vrne 52 ' preveri ali se v celici A5 nahaja e-naslov =misci(A5;"^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$")

Ne spreglejte!

Kot je vidno že v primeru preverjanja e-naslova, so lahko regularni izrazi dokaj kompleksni. Tukaj predstavljeni regularni izrazi niso popolni, saj slednji omogočajo še več. Tukaj bomo regularne izraze poskušali razložiti čimlažje - v kolikor pa imate z njii težave, pišite na forum in skupaj bomo našli rešitev!

Podrobnejša razaga

Pozicijski elementi
^Najde začetek niza
$Najde konec niza
=mzamenjaj("ma ma"; "ma"; "xx") --> "xx xx" =mzamenjaj("ma ma"; "^ma"; "xx") --> "xx ma" =mzamenjaj("ma ma"; "ma$"; "xx") --> "ma xx"

Skupine znakov
[xyz]Upošteva katerikoli znak zapisan med oglatima oklepajema
[^xyz]Upošteva katerikoli znak, KI NI zapisan med oglatima oklepajema
[a-z]Upošteva katerikoli znak med znakoma 'a' in 'z'
.Upošteva katerikoli znak
\dUpošteva vsako cifro. Enakovredno kot [0-9]
\DUpošteva vsak znak, ki ni cifra. Enakovredno kot [^0-9]
\sUpošteva presledek. Enakovredno kot [ \t\r\n\v\f]
\SUpošteva vse znake, ki niso presledek [^ \t\r\n\v\f]
' znake a, j, l zamenjaj z x =mzamenjaj("Danes je lep dan!"; "[ajl]"; "x") --> Dxnes xe xep dxn! ' vse znake, ki niso a, j ali l zamenjaj z x =mzamenjaj("Danes je lep dan!"; "[^ajl]"; "x") --> xaxxxxjxxlxxxxaxx ' zamaskiraj šifro računa =mzamenjaj("Na računu 06144-2371490273 je premalo denarja"; "\d"; "#") --> Na računu #####-########## je premalo denarja ' vse presledke zamenjaj s podčrtaji =mzamenjaj("skupno poročilo za leto 2010";"\s";"_") --> skupno_poročilo_za_leto_2010 ' izloči številko telefona =mzamenjaj("tel. št: (031) 244-456";"\D";"") --> 031244456

Posebni simboli
{x}Upošteva natanko x pojavitev prejšnjega izraza
{x,}Upošteva X ali več pojavitev prejšnjega izraza
{x,y}Upošteva med x in y pojavitvami prejšnjega izraza
?Upošteva noč ali eno pojavitev prejšnjega izraza. Enako kot {0,1}
*Upošteva nič ali več pojavitev prejšnjega izraza. Enako kot {0,}
+Upošteva eno ali več pojavitev prejšnjega izraza. Enako kot {1,}
(xyz)Regularni izraz xyz upošteva kot skupino
A|BUpošteva regularni izraz A ali B
' najdi šifro pošte to pomeni 4 cifre =misci("Poštna številka Celja je 3000.";"\d{4}") --> 3000

Konkretnejši primer:

' najdi dimenzijo ki je zapisana kot 12x30 =misci("miza, mala, 130x90, bela"; "\d+x\d+") --> 130x90 ' najdi spletni naslov - to je naslov, ki sledi nizu http:// =misci(".. Podrobnejšo razlago najdete na http://www.matjazev.net ..";"http://(\S)+") --> http://www.matjazev.net ' preveri ali se v celici A5 nahaja e-naslov =misci(A5;"^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$") ^ - začetek niza ^[A-Z0-9._%+-]+ - ki mu sledijo črke ali štvilke ali pika ali podčrtaj, procent, plus, minus ^[A-Z0-9._%+-]+@ - ki mu sledi afna ^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+ - ki ji sledijo znaki, cifre pika ali minus ^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\. - ki mu sledi pika ^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,4}$ - in piki sledita 2 do 4 znaka

..:: na vrh ::..