Oblikovanje celic v Excelu – numerične kode

Kot sem omenil že večkrat, pozna Excel samo številke in črke oz. besede. In v odvisnosti od oblike lahko neko številko prikažemo kot število, kot procent, kot datum ali kot…

Excel ima mnogo vnaprej pripravljenih oblik celic (formatov) in ti resnično zadoščajo za večino potreb, a včasih bi želeli kaj posebnega in v teh primerih moramo pač poseči po lastni obliki celic.

V pričujočem blogu vam bom predstavil kako lahko v Excelu oblikujete številke, čez dan ali dva pa bom prikazal še oblikovanje:

  • teksta
  • datumov, časov
  • in prav posebne kode (uporaba slednjih pa je že mnogo let dokaj nesmiselna, saj jih je zamenjalo pogojno oblikovanje!)

Kako do lastne oblike celic

V verzijah Excelov pred 2007 izberete menijsko opcijo Oblika/Celice, v Excelu 2007 in novejših pa na zavihku Osnovno samo razširite okvirček Število:


V vsakem primeru se vam prikaže isto okno:

V prikazanem oknu izberete opcijo ‘Po meri‘ in vnesete novo obliko celic

Osnovna oblika

Excel loči 4 oblike: obliko za pozitivna števila, obliko za negativna števila, obliko ničel in obliko teksta. Ker je vse skupaj potrebno zapisati v eno vrstico, Excel posamezne elemente loči s podpičjem:

[pozitivna št.];[negativna št.];[ničle];[besedilo]

Oblikovni znaki za števila

Tabela oblikovnih znakov za števila:

Znak Pomen
0 (ničla) Ograda za cifro. Če na tem mestu ni cifre se izpiše 0
# Ograda za cifro. Če na tem mestu ni cifre se ne izpiše nič
? Ograda za cifro. Če na tem mestu ni cifre se izpiše presledek
. (pika) Oznaka za decimalno vejico. Da res vejico ? – mora sicer biti pika, a v SLO Excelu se bo na tem mestu prikazala vejica
% Odstotek. Excel pomnoži število s 100 in doda oznako za procent (%)
, (vejica) Ločilo tisočic. Mora biti vejica, v SLO Excelu jo seveda nadomesti pika
E+ E- e+ e- Oznaka za znanstveno notacijo.

Primeri

Četudi se vseskupaj zdi zapleteno, pa bo skozi primere vidno, da je prav preprosto. Naložite si pripeto datoteko in se igrajte … 🙂

<datoteka s primeri>

Komentirajte prispevek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.