Nov zakon o spletnih piškotkih

S  15. junijem je stopil v veljavo spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki zaostruje pravila glede uporabe spletnih piškotkov.

Spletni piškotki so majhne datoteke, ki se shranijo na računalnik obiskovalca spletne strani. Skrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo, spremljanje statistik, napredno spletno oglaševanje in še marsikaj.

Po novem zakonu smo upravljalci spletnih strani dolžni opozoriti obiskovalca o piškotkih, ki jih nalagamo na vašo napravo, s katero se povezujete na splet.

Spletišče Matjazev.NET sestavljajo štirje sklopi:

 • Osnovno spletišče Matjazev.NET, s splošnimi informacijami o podjetju, nasveti, zastonj in plačljivo programsko opremo, knjigami….
 • Blog, ki ga trenutno berete
 • Forum, kjer najdete brezplačno pomoč pri uporabi MS Pisarne
 • Spletišče MEXCEL.biz, kjer najdete brezplačne dodatke za vaš MS Excel.

Nekoč smo na omenjenih spletiščih uporabljali programsko opremo Google Analytics, ki nam je omogočila spremljati koliko obiskovalcev se ustavi na naših spletnih straneh ter tudi, kaj vas najbolj zanima.

Z uveljavitvijo tega zakona je omenjena storitev postala brezpredmetna, saj jo ima vsak obiskovalec možnost izključiti in tako postanejo njeni rezultati napačni oz. nenatančni in nimajo več smisla.

S tem razlogom na spletišču ne uporabljamo Google Analytics programske opreme in tudi nobene druge programske opreme s pomočjo katere bi vas kakorkoli spremljali.

Piškotki, ki jih na naših spletnih straneh uporabljamo

MExcel.BIZ

Na spletišču Mexcel.biz uporabljamo dva piškotka, ki sta za delovanje strani nujno potrebna, zato sta dovoljena tudi v novem zakonu o elektronskih komunikacijah:

 • PHPSESSID je piškotek, ki nam omogoča vzdrževanje seje in je standarden PHP piškotek
 • lang je piškotek, s katerim si zapomnimo vašo izbrano jezikovno različico in z njegovo pomočjo se na stran vedno vrnete v izbranem jeziku.

Ker sta oba piškotka dovoljena vas za posebno dovoljenje ne sprašujemo!

Matjazev.NET

 • PHPSESSID je piškotek, ki nam omogoča vzdrževanje seje in je standarden PHP piškotek
 • PREF je piškotek, ki vam omogoča iskanje po spletišču in uporablja google tehnologijo iskanja

Na spletišču pa imate tudi možnost branja in pisanja komentarjev, kar nam zagotavlja tehnologija Disqus, ki pa uporablja lastne piškotke in za uporabo slednjih vas posebej vprašamo.

Matjazev.NET/blog

Na spletišču pa imate možnost deljenja vsebine, kar nam zagotavlja tehnologija ShareThis, ki uporablja lastne piškotke in za uporabo slednjih vas posebej vprašamo.

MExcel.BIZ/forum

Spletišče teče na tehnologiji phpBB3, ki za delovanje potrebuje piškotke, saj brez njih ne more teči, zato vas za uporabo slednjih posebej ne vprašamo.


Oblikovanje celic v Excelu – kode za datum in čas

V enem izmed prejšnjih prispevkov smo si ogledali kako lahko v Excelu definirate lasten izgled podatkov v celicah. V omenjenem prispevku pa smo se omejili samo na določanje oblike numeričnih podatkov.

Seveda pa pozna Excel tudi posebne kode za oblikovanje datumov in časov in v tem prispevku si bomo zatorej ogledali slednje.

Oblikovni znaki za datume in čase

Tabela oblikovnih znakov za datume:

Znak Pomen
m Izpiše mesec brez vodilne ničle, torej 1 do 12
mm Izpiše mesec z vodilno ničlo, torej 01 do 12
mmm Izpiše tričrkovno okrajšavo za mesec, torej jan do dec
mmmm
Izpiše ime meseca januar do december
d
Izpiše dan v mesecu brez vodilne ničle, torej 1 to 31
dd
Izpiše dan v mesecu z vodilno ničlo, torej 01 to 31
ddd
Izpiše tričrkovno okrajšavo za dan v tednu(!), torej pon do ned
dddd
Izpiše dan v tednu(!), torej ponedeljek do nedelja
yy
Izpiše dvomestno leto (torej brez 20 iz 19 spredaj)
yyyy
Izpiše vse 4 cifre v letu

Tabela oblikovnih znakov za čase:

Znak Pomen
s Sekunde brez vodilnih ničel 0 do 59
ss Sekunde z vodilnimi ničlami 00 do 59
m Minute brez vodilnih ničel 0 do 59
mm
Minute z vodilnimi ničlami 00 do 59
h
Ure brez vodilnih ničel 0 do 23
hh
Ure z vodilnimi ničlami 00 do 23

Primeri

Ker je razlaga suhoparna sem vam spet pripravil datoteko, kjer se lahko po mili volji igrate z nastavitvami … 🙂

<datoteka s primeri>

Oblikovanje celic v Excelu – kode za tekst

V enem izmed prejšnjih prispevkov smo si ogledali kako lahko v Excelu definirate lasten izgled podatkov v celicah. V omenjenem prispevku pa smo se omejili samo na določanje oblike numeričnih podatkov.

Seveda pa pozna Excel tudi posebne kode za oblikovanje teksta in v tem prispevku si bomo zatorej ogledali slednje.

Oblikovni znaki za besedilo

Tabela znakov za oblikovanje besedila:

Znak Pomen
$ + / – ( ) : presledek Ti znaki se izpišejo na mestu, kjer so zapisani
\<znak> Vsem preostalim znakom (torej znakom, ki niso napisani zgoraj) je potrebno dodati predpono \ ali pa jih zapreti med dvojna narekovaja, kot je prikazano spodaj
“besedilo” Izpiše se besedilo
*
Ta koda zapiše znak, ki ji sledi tolikokrat, da zapolni celotno širino celice (zelo uporabno!)
@ Izpiše vsebino kot tekst

Primeri

Ker je razlaga suhoparna sem vam spet pripravil datoteko, kjer se lahko po mili volji igrate z nastavitvami … 🙂

<datoteka s primeri>

Oblikovanje celic v Excelu – numerične kode

Kot sem omenil že večkrat, pozna Excel samo številke in črke oz. besede. In v odvisnosti od oblike lahko neko številko prikažemo kot število, kot procent, kot datum ali kot…

Excel ima mnogo vnaprej pripravljenih oblik celic (formatov) in ti resnično zadoščajo za večino potreb, a včasih bi želeli kaj posebnega in v teh primerih moramo pač poseči po lastni obliki celic.

V pričujočem blogu vam bom predstavil kako lahko v Excelu oblikujete številke, čez dan ali dva pa bom prikazal še oblikovanje:

 • teksta
 • datumov, časov
 • in prav posebne kode (uporaba slednjih pa je že mnogo let dokaj nesmiselna, saj jih je zamenjalo pogojno oblikovanje!)

Kako do lastne oblike celic

V verzijah Excelov pred 2007 izberete menijsko opcijo Oblika/Celice, v Excelu 2007 in novejših pa na zavihku Osnovno samo razširite okvirček Število:


V vsakem primeru se vam prikaže isto okno:

V prikazanem oknu izberete opcijo ‘Po meri‘ in vnesete novo obliko celic

Osnovna oblika

Excel loči 4 oblike: obliko za pozitivna števila, obliko za negativna števila, obliko ničel in obliko teksta. Ker je vse skupaj potrebno zapisati v eno vrstico, Excel posamezne elemente loči s podpičjem:

[pozitivna št.];[negativna št.];[ničle];[besedilo]

Oblikovni znaki za števila

Tabela oblikovnih znakov za števila:

Znak Pomen
0 (ničla) Ograda za cifro. Če na tem mestu ni cifre se izpiše 0
# Ograda za cifro. Če na tem mestu ni cifre se ne izpiše nič
? Ograda za cifro. Če na tem mestu ni cifre se izpiše presledek
. (pika) Oznaka za decimalno vejico. Da res vejico ? – mora sicer biti pika, a v SLO Excelu se bo na tem mestu prikazala vejica
% Odstotek. Excel pomnoži število s 100 in doda oznako za procent (%)
, (vejica) Ločilo tisočic. Mora biti vejica, v SLO Excelu jo seveda nadomesti pika
E+ E- e+ e- Oznaka za znanstveno notacijo.

Primeri

Četudi se vseskupaj zdi zapleteno, pa bo skozi primere vidno, da je prav preprosto. Naložite si pripeto datoteko in se igrajte … 🙂

<datoteka s primeri>

Privzeta pisava v Wordu

Nova Pisarna 2010 (in že prej 2007) sta prinesli tudi majhno »tiho« spremembo, ki pa jezi mnoge uporabnike dandanes najpopularnejše verzije 2003. V Wordu se je namreč spremenila privzeta pisava. Ko ste v Wordu 2003 odprli prazen list ste imeli pisavo Times New Roman, v Wordu 2007/2010 pa imate Calibri.

V kolikor vas to jezi in želite izbrati drugo privzeto pisavo lahko to relativno preprosto naredite.

Word 2007/2010 – sprememba privzete pisave

 1. V zavihku ‘Osnovo’ izberite okvir ‘Pisava’ in ga razprite (kliknite majhno puščico spodaj desno)
 2. Odpre se novo okno, kje izberite želeno pisavo in nato kliknite gumb ‘Privzeto …’. Na vprašanje odgovorite pritrdilno.

S tem boste imeli v vseh dokumentih privzeto izbrano pisavo 🙂

Word 2003

Seveda pa lahko tudi v Wordu 2003 spremenite privzeto pisavo (če vam je recimo lepša Calibri).

 1. Izberete meni Oblika/Pisava
 2. Odpre se novo okno, kje izberite želeno pisavo in nato kliknite gumb ‘Privzeto …’. Na vprašanje odgovorite pritrdilno.

CSV (Comma separated values) ali izvoz iz Excela

Danes sem bil spet priča zanimivemu »problemu«, ko se je name obrnila obupana uporabnica, češ, da ji Excel napačno prikazuje cenik. 🙂 Da bi tale zapis ne bil predolg, bom preskočil zamudni del dokaj zanimivega pogovora, ki pa me je na koncu pripeljal do srčike problema.

Problem je bil, kot že velikokrat v življenju povsem banalen in povsem drugje, kot pa tam, kjer ga je uporabnica najprej iskala. No začeli smo s tem, da izvoz v Excelu 2007 deluje, v Excelu 2003 pa ne… Aha; in potem svizec zavije čokolado z lešniki.

Kaj je CSV?

CSV je kratica, ki v slovenščini pomeni ‘podatki ločeni z vejico’ in torej predstavlja navadno tekstovno datoteko, v kateri se v vsaki vrstici nahaja poljubno mnogo podatkov, ki so pač medsebojno ločeni z vejico. Torej:

Ime;priimek;starost
Franc;Jožef;67
Marija;Novak Štefančič;30

Ko takšno datoteko preberemo z Excelom, slednji pač posamezno vrstico datoteke prebere v posamezno vrstico tabele, podatke v vrstici (ločene z vejico) pa prebere v posamezne celice v vrsticah. Glede na gornji primer torej dobimo sledeče:

CSV v Sloveniji

Če ste podrobno brali ste lahko opazili zelo pomembno nedoslednost. Najprej sem namreč trdil, da CSV predstavlja podatke ločene z vejico, v mojem primeru pa so podatki ločeni s podpičjem.

S tem torej pridemo do prvega resnega problema CSV datotek oz. bolj natančno, problema CSV datotek in Excela. Čeravno kratica CSV pomeni ‘ločeno z vejico’, slednje, kot vidite, ni nujno tako.

DEJSTVO 1: Excel izvaža/uvaža podatke v CSV datoteko ločene z ločilom, ki je v sistemu nastavljeno kot ločilo seznama (z drugimi besedami, tisto ločilo, ki ga uporabljate kot ločilo parametrov v Excelovih funkcijah).

Gornje dejstvo pač pomeni, da Excel s slovenskimi nastavitvami CSV naredi tako, da ga loči s podpičjem (saj tudi parametre funkcij ločimo s podpičji), Excel z angleškimi nastavitvami, pa CSV datoteko resnično loči z vejico. Seveda pa lahko obstaja tudi država, kjer posamezne elemente ločijo z dvopičjem in v tem primeru bi njihova CSV datoteka bila ločena pač s dvopičjem.

DEJSTVO 2: CSV datoteke med različnimi nastavitvami Oken niso nujno direktno prenosljive (to je pravzaprav neposredna posledica prvega dejstva).

Tudi to dejstvo lahko hitro preizkusite tako, da naredite tekstovno datoteko, kjer posamezne elemente ločite z vejico. Datoteki daste končnico CVS in jo odprete z Excelom. Excel bo vse podatke uvozil v eno kolono, saj med njimi ne najde podpičja, zatorej sklepa, da gre za en sam podatek.

POMEMBNO: Seveda pa lahko tudi takšno datoteko preprosto (pravilno!) preberete v Excel tako, da jo najprej odprete in nato z orodjem ‘Besedilo v stolpce’ preberete v posamezne stolpce.

CSV in podatkovne tipi

DEJSTVO 3: Excel se ob branju CSV datoteke ne zaveda kakšnega tipa so podatki, ki jih bere. To pomeni, da če nekaj izgleda kot število, bo to prebral kot število.

Dobro, pri uvozu podatkov nam je to dokaj jasno, kaj pa pri izvozu; kaj se zgodi, ko podatke v Excelu posnamemo kot CSV datoteko? No tu pa pridemo do problema, ki ga je danes imela uporabnica.

DEJSTVO 4: Številčne podatke bo Excel poskušal v CSV datoteko zapisati tako, kot jih vi vidite na ekranu.

Če torej vi pred shranjevanjem v Excelu določite naj slednji števila prikazuje s štirimi decimalkami bo tudi v CSV datoteko zapisal natanko 4 decimalke. Če pa mu zaukažete naj prikazuje števila z dvema decimalkama, pa bo tudi CSV datoteka imela vsa števila z dvema decimalkama.

In to naj bo tudi nauk, ki sem vam ga želel posredovati z današnjim zapisom. O CSV datotekah si zapomnite sledeče:

 1. To so navadne tekstovne datoteke, ki jih lahko odprete, gledate in popravljate tudi v notepadu.
 2. Excel pričakuje, da so v CSV datoteki posamezni podatki ločeni z ločilom, ki je v sistemu določeno kot ločilo seznama.
 3. Pri shranjevanju Excelove datoteke, kot CSV datoteke, se shrani samo trenutni list (vsi ostali listi so nepovratno izgubljeni).
 4. Številke v CSV datoteki bodo zapisane tako, kot jih vi vidite na ekranu.


Čisto za konec pa še majhna zanka, ki pa jo lahko hitro preizkusite in pridete do rešitve… Kaj pa Excel naredi, ko se med podatki pojavi ločilo? Kaj torej Excel naredi če se v celici pred izvozom v CSV nahaja podpičje?

phpBB3 in slovenščina

Danes sem se ubadal s problemom, na katerega je zagotovo naletel marsikateri spletni mojster, a nihče ni napisal recepta za rešitev. Ker mi je stvar vzela veliko časa jo bom opisal in se siceršnji tematiki (MS Pisarna 2010) vrnil naslednjič.

Problem se je pojavil pri lokalizaciji phpBB3 foruma. Bralci Matjazev.NET-a veste, da sem te dni nadgradil forum in da sem prešel na verzijo phpBB3. Dobro, to je znano okolje in uporabniki so se potrudili, ter ga poslovenili. Vzel sem torej slovensko lokalizacijo in uredil vse potrebno.

Danes pa sem odgovarjal ne enega izmed vprašanj, ter naletel na problem, da nisem našel gumba za citiranje. Malo čudno, da bi tako pomembna akcija preprosto izginila iz foruma… Po iskanju na spletu sem našel nekaj tematik, ki so opisovale izgubo omenjene funkcionalnosti ob lokalizaciji foruma. Ok, kriva je torej naša lokalizacija.

Iskal sem še dalje in našel rešitev. V mapi /styles/prosilver/imageset manjka mapa s slovenskimi gumbi. Ok, rekel sem si, da bom gumbe pač pripravil, ko bom imel čas, a kmalu sem ugotovil, da je forum poln napak, saj ob vsakem dostopu zapiše napako, da mu manjkajo gumbi.

Ker napak in opozoril ne maram, sem situacijo rešil preprosto tako, da sem v omenjeno mapo prekopiral angleške gumbe in stvar je delovala BP, napak ni bilo več, v forumu pa so se pojavili gumbi za citiranje, urejanje… A kaj, ko niso bili v pravem jeziku 🙁.

Gre za 10 gumbov in odločim se, da jih bom poslovenil. S pomočjo Paint.NET programa sem stvar dokaj hitro uredil in imel sem slovenske gumbe, ki pa so bili malce večji od originalov. Nekatere gumbe sem namreč moral povečati zato, ker imamo Slovenci daljše besede, kot Angleži.

In tu se začne moja današnja kalvarija, ki mi je vzela kakšne tri ure časa in upam, da bo ta zapis pripomogel k temu, da ga ne bo po nepotrebnem izgubljal še kdo drug.

Torej lepo po vrsti:

 1. Ko sem na strežnik dal slovenske gumbe so bili slednji v forumu odrezani na širino originalov.
 2. Prebrskal sem izvorno kodo strani in ugotovil, da je širina določena preko CSS-a.
 3. Najdem ustrezen CSS (/styles/prosilver/theme/buttons.css), a tam notri ni zapisana širina gumbov, temveč so zapisane konstante.
 4. Po vsej izvorni kodi iščem definicijo omenjenih konstant, a jih ne najdem – konstante preprosto niso nikjer definirane???
 5. Iščem malo naokoli in najdem datoteko (/styles/prosilver/imageset/sl/imageset.cfg), torej neko nastavitveno datoteko, ki sem jo prekopiral iz angleške verzije. Super!
 6. V omenjeni datoteki so zapisane širine gumbov, jih popravim, a gumbi na forumu so še vedno odrezani.
 7. Da se ne ubadam predlogo, popravim iste stvari še v originalni, torej angleški, različici. Toda brez uspeha! Gumbi so še vedno odrezani.
 8. Ker je forum tako ali tako moj, si mislim, da ne potrebujem nobenih konstant, temveč bom popravil direktno CSS datoteko in stvar mora delovati. Popravim torej datoteko /styles/prosilver/theme/buttons.css. Hm, gumbi so še vedno odrezani.
 9. Preverim, kaj mi vrača strežnik. Strežnik vztrajno vrača napačne širine gumbov!
 10. V tem trenutku pa mi ni bilo nič več jasno. Obsodil sem predpomnilnik in si lagal, da strežnik vrača predpomnjeno CSS datoteko. Pobrišem vse predpomnilnike na katere sem se spomnil a brez uspeha.
 11. Poskusim direktno zahtevati CSS datoteko in dobim pravo datoteko. Poskusim isto preko foruma in dobim napačno.
 12. Torej ni mi preostalo drugega, kot da pogledam izvorno kodo foruma… in tam sem našel, packa… Širine bere iz baze.
 13. Popravim bazo in vse je OK.

Problem je torej v tem, da phpBB samo prvič prebere CFG datoteko in si podatke zapiše v tabelo styles_imageset_data, potem dalje jih vedno bere od tam.

Če želite omenjene gumbe, mi pošljite e-pošto in vam jih bom poslal!

No, ko smo ravno pri lokalizaciji. Tudi z blogom, ki ga pravkar berete ni šlo vse tako kot bi moralo, saj ravno primarna tema ni lokalizirana :)! … A o tem kdaj drugič.