Edinstvene vrednosti v vrtilnih tabelah

V Excelu ni načina, ki bi nam omogočil iskanje edinstvenih vrednosti med podatki v vrtilni tabeli (to možnost ima dodatek PowerPivot v Excelu 2010, a o tem kdaj drugič).

Primer takšnega vprašanja, na katerega znotraj vrtilne tabele ni odgovora, je: »Koliko različnim strankam smo prodali določen izdelek?«.

Če imamo torej tabelo s podatki o prodaji izdelkov strankam, lahko v vrtilni tabeli preprosto in takoj vidimo koliko izdelkov smo prodali, koliko strankam smo jih prodali ipd… Ne moremo pa videti koliko različnim strankam smo jih prodali.

Konkretni primer

Recimo, da imamo tabelo s podatki (tabela je skrajno poenostavljena za lažje razumavanje!). V prvi koloni imamo izdelke, v drugi pa stranke, ki so jih kupile.

Če izdelamo vrtilno tabelo, kjer želimo videti, koliko strank je kupilo določen izdelek, dobimo sledeč rezultat:


V vrtilni tabeli torej vidimo, da imamo 8 zapisov za artikel 1, torej nekako osmim strankam smo prodali artikel 1. Nas zanima koliko različnim strankam smo prodali artikel.

Kot rečeno nam Exceova vrtilna tabela tega ne zna povedati, zato bomo morali med osnovne podatke vstaviti novo kolono, ki bi nekako identificirala edinstvene vrednosti.

Ideja je sledeča. V vsaki vrstici preštejemo koliko vrstic (z istimi kolonami!) je še med podatki spodaj in če jih je več kot 1 potem te vrstice ne štejemo.

Za rešitev bomo morali uporabiti matrične funkcije, ki sem jih v tem blogu že podrobno razložil.

Med podatke zatorej dodamo novo kolono, kamor vpišemo sledečo matrično funkcijo:

=IF(SUM((A2:$A$23=A2)*(B2:$B$23=B2))>1;0;1)

Ta matrična funkcija naredi natanko tisto, kar sem zapisal v »ideji«. Preprosto prešteje kolikokrat se pojavi edinstvena kombinacija artikla in stranke. S tem dobimo razširjeno tabelo


in s pomočjo te tabele lahko izdelamo vrtilno tabelo z rezultatom, ki ga iščemo.


Iz te tabele pa je je po vidno, da smo artikel 1 prodali štirim različnim strankam…

One thought on “Edinstvene vrednosti v vrtilnih tabelah”

Komentirajte prispevek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.