Posts Tagged ‘izvoz/uvoz podatkov’

Microsoft Mathematics

Ponedeljek, Januar 24th, 2011

Po tedenskem oddihu na smučišču je čas za opis zelo uporabnega orodja, ki se lepo integrira v Word, kar je tudi razlog, da ga na mojem blogu sploh omenjam.

Stvar je namreč v tem, da lahko s pomočjo Microsoft Mathematics orodja, ki ga MS ponuja povsem zastonj(!), izdelate zelo lepe grafe in jih vstavite oz. uvozite v vaš Wordov dokument.

Seveda pa omenjen program nikakor ni namenjen samo izdelavi lepih grafov, temveč je predvsem zelo uporabno orodje za vsakega srednješolca, lahko pa reši marsikatero težavo tudi na fakulteti, v kolikor slednja le ni preveč tehnično usmerjena.

A grafi seveda niso edin kar program zmore. Z njim namreč lahko:

 • Računate – obnaša se kot napreden kalkulator
 • Rešujete enačbe
 • Iščete odvode, integrale, limite….
 • Računate z matrikami
 • Računate s kompleksnimi števili
 • Rišete 2D in 3D grafeAh; da… na žalost pa tale kolaček ni v slovenskem jeziku, temveč bo potrebno poznati angleščino ali pa vsaj katerega izmed drugih “svetovnih” jezikov.

Kopiranje iz različnih virov

Nedelja, Oktober 31st, 2010

V večini primerov, ko določeno besedilo kopirate iz nekega drugega dokumenta v trenutni dokument ali še večkrat iz interneta v vaš dokument, se pojavi problem, ker je izbrano besedilo oblikovano drugače kot besedilo v vašem dokumentu. V tem primeru morate nekako razveljaviti obstoječ format besedila (obliko, velikost in barvo črk ipd…).

Razveljavitev oblikovanja

To najlažje naredite tako, da izvedete ukaz, ki razveljavi oblikovanje. Postopek je preprost:

 1. Označite besedilo, katerega oblikovanje želite razveljaviti
 2. Na zavihku Osnovno, v oddelku Pisava kliknete gumb, ki je označen z belo radirko in oblikovanje je počiščeno.

Lepljenje brez oblikovanja

Seveda pa takšno brisanje oblikovanja ne počisti celotnega oblikovanja, ne počisti recimo odvečnih tabel in podobnega. Če iz kopiranega besedila želite resnično samo besedilo in nič drugega pa lahko uporabite drugo pot lepljenja.


Namesto, da besedilo preprosto prilepite z uporabo opcije Prilepi, ki se nahaja na zavihku Osnovno, izberite njeno podopcijo ‘Posebno lepljenje…’, ki odpre novo okno. V tem oknu lahko imate več ali manj možnih izbir, a zagotovo je med njimi tudi izbira ‘Neoblikovano besedilo’. To pa je tudi opcija, ki jo potrebujete. Če jo izberete, boste s tem v Word prekopirali besedilo popolnoma brez oblikovanja 🙂


CSV (Comma separated values) ali izvoz iz Excela

Ponedeljek, Junij 7th, 2010

Danes sem bil spet priča zanimivemu »problemu«, ko se je name obrnila obupana uporabnica, češ, da ji Excel napačno prikazuje cenik. 🙂 Da bi tale zapis ne bil predolg, bom preskočil zamudni del dokaj zanimivega pogovora, ki pa me je na koncu pripeljal do srčike problema.

Problem je bil, kot že velikokrat v življenju povsem banalen in povsem drugje, kot pa tam, kjer ga je uporabnica najprej iskala. No začeli smo s tem, da izvoz v Excelu 2007 deluje, v Excelu 2003 pa ne… Aha; in potem svizec zavije čokolado z lešniki.

Kaj je CSV?

CSV je kratica, ki v slovenščini pomeni ‘podatki ločeni z vejico’ in torej predstavlja navadno tekstovno datoteko, v kateri se v vsaki vrstici nahaja poljubno mnogo podatkov, ki so pač medsebojno ločeni z vejico. Torej:

Ime;priimek;starost
Franc;Jožef;67
Marija;Novak Štefančič;30

Ko takšno datoteko preberemo z Excelom, slednji pač posamezno vrstico datoteke prebere v posamezno vrstico tabele, podatke v vrstici (ločene z vejico) pa prebere v posamezne celice v vrsticah. Glede na gornji primer torej dobimo sledeče:

CSV v Sloveniji

Če ste podrobno brali ste lahko opazili zelo pomembno nedoslednost. Najprej sem namreč trdil, da CSV predstavlja podatke ločene z vejico, v mojem primeru pa so podatki ločeni s podpičjem.

S tem torej pridemo do prvega resnega problema CSV datotek oz. bolj natančno, problema CSV datotek in Excela. Čeravno kratica CSV pomeni ‘ločeno z vejico’, slednje, kot vidite, ni nujno tako.

DEJSTVO 1: Excel izvaža/uvaža podatke v CSV datoteko ločene z ločilom, ki je v sistemu nastavljeno kot ločilo seznama (z drugimi besedami, tisto ločilo, ki ga uporabljate kot ločilo parametrov v Excelovih funkcijah).

Gornje dejstvo pač pomeni, da Excel s slovenskimi nastavitvami CSV naredi tako, da ga loči s podpičjem (saj tudi parametre funkcij ločimo s podpičji), Excel z angleškimi nastavitvami, pa CSV datoteko resnično loči z vejico. Seveda pa lahko obstaja tudi država, kjer posamezne elemente ločijo z dvopičjem in v tem primeru bi njihova CSV datoteka bila ločena pač s dvopičjem.

DEJSTVO 2: CSV datoteke med različnimi nastavitvami Oken niso nujno direktno prenosljive (to je pravzaprav neposredna posledica prvega dejstva).

Tudi to dejstvo lahko hitro preizkusite tako, da naredite tekstovno datoteko, kjer posamezne elemente ločite z vejico. Datoteki daste končnico CVS in jo odprete z Excelom. Excel bo vse podatke uvozil v eno kolono, saj med njimi ne najde podpičja, zatorej sklepa, da gre za en sam podatek.

POMEMBNO: Seveda pa lahko tudi takšno datoteko preprosto (pravilno!) preberete v Excel tako, da jo najprej odprete in nato z orodjem ‘Besedilo v stolpce’ preberete v posamezne stolpce.

CSV in podatkovne tipi

DEJSTVO 3: Excel se ob branju CSV datoteke ne zaveda kakšnega tipa so podatki, ki jih bere. To pomeni, da če nekaj izgleda kot število, bo to prebral kot število.

Dobro, pri uvozu podatkov nam je to dokaj jasno, kaj pa pri izvozu; kaj se zgodi, ko podatke v Excelu posnamemo kot CSV datoteko? No tu pa pridemo do problema, ki ga je danes imela uporabnica.

DEJSTVO 4: Številčne podatke bo Excel poskušal v CSV datoteko zapisati tako, kot jih vi vidite na ekranu.

Če torej vi pred shranjevanjem v Excelu določite naj slednji števila prikazuje s štirimi decimalkami bo tudi v CSV datoteko zapisal natanko 4 decimalke. Če pa mu zaukažete naj prikazuje števila z dvema decimalkama, pa bo tudi CSV datoteka imela vsa števila z dvema decimalkama.

In to naj bo tudi nauk, ki sem vam ga želel posredovati z današnjim zapisom. O CSV datotekah si zapomnite sledeče:

 1. To so navadne tekstovne datoteke, ki jih lahko odprete, gledate in popravljate tudi v notepadu.
 2. Excel pričakuje, da so v CSV datoteki posamezni podatki ločeni z ločilom, ki je v sistemu določeno kot ločilo seznama.
 3. Pri shranjevanju Excelove datoteke, kot CSV datoteke, se shrani samo trenutni list (vsi ostali listi so nepovratno izgubljeni).
 4. Številke v CSV datoteki bodo zapisane tako, kot jih vi vidite na ekranu.


Čisto za konec pa še majhna zanka, ki pa jo lahko hitro preizkusite in pridete do rešitve… Kaj pa Excel naredi, ko se med podatki pojavi ločilo? Kaj torej Excel naredi če se v celici pred izvozom v CSV nahaja podpičje?